Sluit je aan

Onderwijs over zwerfafval

Met de hele klas een opruimactie in de buurt doen: zo’n les vergeet je niet gauw. Kinderen en jongeren die milieuonderwijs hebben gehad, gaan later zorgvuldiger om met de natuur. Daarom zijn natuur- en milieueducatie en lesmaterialen over (zwerf)afval zo belangrijk. Jong geleerd is immers oud gedaan.

Kennis en tools

Lesmateriaal VO

Gratis lesmateriaal voor het voortgezet onderwijs. Hiermee leren leerlingen hoe ze zelf ook een bijdrage kunnen leveren aan een schone omgeving.

Lesmateriaal PO

Gratis lesmateriaal voor het primair onderwijs. Met handleidingen, werkbladen en digitale opdrachten.

Lesmateriaal BSO

Gratis educatief materiaal voor de buitenschoolse opvang. Ga spelenderwijs aan de slag met afval.

Tips

Hoe betrek je als school de buurt bij je schone plannen? En hoe houd je kinderen scherp op zwerfafval? Enkele tips, want samen kun je meer.

Werk samen

Ook buurtbewoners, winkeliers en de gemeente hebben baat bij een schone omgeving. Probeer als school met deze partijen samen te werken. 

Lees alle tips

In totaal hebben we tien gouden tips die je vertellen hoe je kinderen bewust maakt van zwerfafval en hoe je hun gedrag positief beïnvloedt.

Laat je inspireren

Gratis lessen, behaalde successen, aandachtspunten en onderzoeken. Met onderstaande inspiratie kom je beslagen ten ijs als je zelf van start gaat.

Aandeslagmetafval
Gedragsverandering (1)
Da Vinci
Jongerenaanpak
Meer info (1)

Website

Een site met gratis materiaal en inspiratie voor lessen in de klas en bso-activiteiten.

Checklist voor gedragsverandering

Aandachtspunten om blijvende gedragsverandering te bewerkstelligen.

Scholenproject

In Leiden zijn jongeren niet slechts veroorzaker van zwerfafval, maar ook mede-oplosser van het probleem. De uitkomsten van een succesvol scholenproject zijn samengevat in een rapport.

Succes

Jongeren gooien veel afval op straat. In dit kennisdocument lees je de reden hiervan en hoe complex de aanpak is van deze groep. Inclusief voorbeelden van succesvolle campagnes.

Meer inspiratie?

Zoek in onze bibliotheek naar onderzoeken, producten en praktijkvoorbeelden.

Meer kennis en informatie

De Kenniswijzer Zwerfafval is hét kennisplatform voor de aanpak van zwerfafval. Hier vind je nog meer informatie, onderzoeken en voorbeelden van voorlichting en educatie. Bekijk al onze relevante kennisdocumenten op de Kenniswijzer Zwerfafval.

Bestel je materialen

Ga je met je school, buitenschoolse opvang of natuur- en milieu educatiecentrum aan de slag met zwerfafval? Bestel dan materialen als stickers, posters, grijpers en afvalkoffers in onze Supportershop.

Naar de Supportershop