Sluit je aan

Samen sta je sterk

Je gemeente of je eigen omgeving schoonhouden? Dat doen we samen. Motiveer daarom niet alleen je medewerkers en collega’s om zich in te zetten voor een zwerfafvalvrije omgeving. Maar ook ondernemingen in de buurt, scholen en buitenschoolse opvangen. Denk ook aan sport- en buurtverenigingen, en buurtbewoners.

Dubbele winst

Meer dan een positieve bijdrage aan het milieu

Door opruimacties te organiseren of zelfs een eigen schoongebied aan te maken zorg je voor minder zwerfafval en geef je een sterk voorbeeld.

Laten zien wie je bent

Draag je bijvoorbeeld als bedrijf of gemeente bij aan een schone omgeving? Dan boek je dubbele winst. Met structureel afval opruimen lever je een positieve bijdrage aan het milieu en aan de buurt. Bovendien straalt je inzet af op wie je als gemeente of bedrijf bent: je laat zien dat je maatschappelijk betrokken bent en dat je je graag inzet voor een schone leefomgeving.

Motiveren

Als gemeente of bedrijf kun je de organisaties met wie je samenwerkt of medewerkers belonen voor hun inzet en het zwerfafval dat ze verzamelen. Laat ze bijvoorbeeld sparen voor een mooie collectieve beloning: speeltoestellen op school, nieuwe ballen voor de sportclub of trakteer ze op een lekkere lunch. Zo geef je als gemeente of bedrijf een positieve stimulans aan participatie.

Educatie

Bij participatie hoort educatie. Een schone omgeving is belangrijk voor ons leefplezier nu, maar ook voor de toekomst. De toekomst van kinderen en jongeren die nu nog op school zitten. Extra belangrijk dus om ze goed te informeren over zwerfafval. Bovendien blijkt dat wie als kind hier les over heeft gehad, later zorgvuldiger omgaat met de natuur. Want jong geleerd, is oud gedaan.

Kennis en tools

Inspiratielijst

Drie keer tien tips ter inspiratie voor alle zwerfafvalmaatregelen die je als gemeente kunt nemen op het gebied van gedrag, participatie en beleving.

Menukaart

Een overzicht om je te inspireren hun bewoners te betrekken bij het schoonmaken en schoonhouden van de buurt. Hoe houd je bijvoorbeeld vrijwilligers blij en actief?

Kennisoverzicht

Hoe verleid je mensen actief te worden in de openbare ruimte en hoe zorg je voor continuïteit? Antwoord op deze en meer vragen vind je in het kennisoverzicht over zwerfafval en participatie. Een schat aan kennis, tools en ervaringen.

Tips

Supporter van opschoonacties

Op onze kaart kunnen organisatoren van opschoonacties laten zien dat ze mee helpen Nederland schoner te maken. Een gebied aanmaken kan ook, dan houden ze dat structureel schoon. 

Aan de slag met afval

Een educatief online platform met diverse educatieve materialen en activiteiten voor goed onderbouwde lessen over zwerfafval. Voor zowel basis- en voortgezet onderwijs als de buitenschoolse opvang.

Vergroot je inzicht

Erkenning en aandacht voor de inzet van maatschappelijke organisaties zijn sleutelwoorden. Belonen doe je bijvoorbeeld door opschoonmaterialen te faciliteren. 

Laat je inspireren

Door het hele land zorgen mensen en organisaties samen voor een schone omgeving. Laat je inspireren door succesvolle acties.

McDonald's Goutum
Red Bull
Worldcleanupday DSC05841
Coca Cola

World Cleanup Day

McDonald’s Goutum laat zien dat je samen zorg moet dragen voor een schone omgeving.

Landelijke Opschoondag

Hoe Red Bull zich het hele jaar inzet om mensen bewust te maken dat blikjes alleen gerecycled worden als ze niet in de natuur belanden.

World Cleanup Day

Een vijfkoppig team maakt de omgeving van de Jumbo Food Market Breda schoon.

Samen met partners

Waarom Coca-Cola zich inzet tegen zwerfafval en hoe ze hun verpakkingen inzetten om mensen te activeren zie je in deze video.

Meer kennis en informatie

De Kenniswijzer Zwerfafval is hét kennisplatform voor de aanpak van zwerfafval. Hier vind je nog meer informatie en onderzoeken over participatie. Bekijk al onze relevante kennisdocumenten op de Kenniswijzer Zwerfafval.

Bestel je materialen

Doe je mee? Hou je omgeving schoon en bestel materialen als stickers, posters, een schoonmaakpakket of streetmaster in onze Supportershop.

Naar de Supportershop