Sluit je aan

Samen sta je sterk

Je gemeente of je eigen omgeving schoonhouden? Dat doen we samen. Motiveer daarom niet alleen je medewerkers en collega’s om zich in te zetten voor een zwerfafvalvrije omgeving. Maar ook ondernemingen in de buurt, scholen en buitenschoolse opvangen. Denk ook aan sport- en buurtverenigingen, en buurtbewoners.

Dubbele winst

Meer dan een positieve bijdrage aan het milieu

Door opruimacties te organiseren of zelfs een eigen schoongebied aan te maken zorg je voor minder zwerfafval en geef je een sterk voorbeeld.

Laten zien wie je bent

Draag je bijvoorbeeld als bedrijf of gemeente bij aan een schone omgeving? Dan boek je dubbele winst. Met structureel afval opruimen lever je een positieve bijdrage aan het milieu en aan de buurt. Bovendien straalt je inzet af op wie je als gemeente of bedrijf bent: je laat zien dat je maatschappelijk betrokken bent en dat je je graag inzet voor een schone leefomgeving.

Motiveren

Als gemeente kun je de organisaties met wie je samenwerkt belonen voor hun inzet en het zwerfafval dat ze verzamelen. Laat ze bijvoorbeeld sparen voor een mooie collectieve beloning: speeltoestellen op school of nieuwe ballen voor de sportclub. Zo geef je als gemeente een positieve stimulans aan participatie door inwoners. 

Maar dat kan natuurlijk ook als bedrijf. Helpen je medewerkers bijvoorbeeld mee met een opschoonactie? Trakteer ze op een lekkere lunch. Dat zullen ze waarderen.

Educatie

Tot slot: bij participatie hoort educatie. Jong geleerd is immers oud gedaan. Leer kinderen en jongeren verantwoordelijk met hun (zwerf)afval om te gaan. Hiermee investeer je in schonere buurten. Nu én in de toekomst.

Tips

Supporter van opschoonacties

Op onze kaart kunnen organisatoren van opschoonacties laten zien dat ze mee helpen Nederland schoner te maken. Een gebied aanmaken kan ook, dan houden ze dat structureel schoon. 

Aan de slag met afval

Een educatief online platform met diverse educatieve materialen en activiteiten voor goed onderbouwde lessen over zwerfafval. Voor zowel basis- en voortgezet onderwijs als de buitenschoolse opvang.

Vergroot je inzicht

Erkenning en aandacht voor de inzet van maatschappelijke organisaties zijn sleutelwoorden. Belonen kun je bijvoorbeeld door opschoonmaterialen te faciliteren. 

Kennis en tools

Inspiratielijst

Drie keer tien tips ter inspiratie voor alle zwerfafvalmaatregelen die je als gemeente kunt nemen op het gebied van gedrag, participatie en beleving.

Menukaart

Een overzicht om je te inspireren hun bewoners te betrekken bij het schoonmaken en schoonhouden van de buurt. Hoe houd je bijvoorbeeld vrijwilligers blij en actief?

Kennisoverzicht

Hoe verleid je mensen actief te worden in de openbare ruimte en hoe zorg je voor continuïteit? Antwoord op deze en meer vragen vind je in het kennisoverzicht over zwerfafval en participatie. Een schat aan kennis, tools en ervaringen.

Laat je inspireren

Door het hele land zorgen mensen en organisaties samen voor een schone omgeving. Laat je inspireren door succesvolle acties.

McDonald's Goutum
Red Bull
Worldcleanupday DSC05841
Coca Cola

World Cleanup Day

McDonald’s Goutum laat zien dat je samen zorg moet dragen voor een schone omgeving.

Landelijke Opschoondag

Hoe Red Bull zich het hele jaar inzet om mensen bewust te maken dat blikjes alleen gerecycled worden als ze niet in de natuur belanden.

World Cleanup Day

Een vijfkoppig team maakt de omgeving van de Jumbo Food Market Breda schoon.

Samen met partners

Waarom Coca-Cola zich inzet tegen zwerfafval en hoe ze hun verpakkingen inzetten om mensen te activeren zie je in deze video.