Helene van Zutphen: “Meet zwerfafval, dan krijg je mensen mee”

Delen
  • Den Haag
  • Gepubliceerd op 27 november 2020

Lees waarom Helene van Zutphen, directeur Nederland Schoon, het belangrijk vindt dat gemeenten aan zwerfafvalmonitoring doen.

Nederland blijft al jaren ongeveer even schoon of vies. We scoren elk jaar een 7. Soms iets meer, soms iets minder. We kunnen beter. Zwerfafval staat sinds jaar en dag in de top 3 ergernissen bij inwoners. Het is tijd om die laatste hobbel te nemen en ons land écht schoon te krijgen. Volgens mij zit de sleutel daartoe in samenwerking én zwerfafvalmonitoring. 

In ons webinar Monitoring brachten we gemeenten samen om praktijkvoorbeelden met elkaar te delen. En, om elkaar te laten zien dat monitoring heel veel oplevert. Het was een belangrijk uitwisselmoment. Want, als je het mij vraagt, ligt monitoring aan het fundament voor een schoner land. En kunnen we er meer uit halen, dan we nu doen. 

Hoopvol of effectief?

Ik begrijp de weerstand die sommigen voelen als het gaat om zwerfafval meten. Je geeft immers een stok om mee te slaan. Maar monitoring biedt kansen. Want je gevoel kan zeggen dat de openbare ruimte schoner wordt. Maar is het ook echt zo? Om échte stappen te maken zijn cijfers nodig. Niet om schuldigen aan te wijzen, maar om knelpunten aan te tonen en samen, met inwoners, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, kansen te zien en benutten. 

“Monitoring ligt aan het fundament voor een schoner land” – Helene van Zutphen, Nederland Schoon.

Monitoring is ook erg geschikt om het lokale bedrijfsleven medeverantwoordelijk te maken. En het kan een vliegwiel zijn voor participatie. Daarnaast geeft het inzicht of je investeringen louter hoopvol of ook effectief zijn. In een tijd waarin je elke cent moet omdraaien is het een plus als je van een dubbeltje een kwartje kunt maken. 

In 7 stappen naar schoon

Volgens mij kun je in een effectief monitoringproces zeven stappen aanwijzen.

Stap 1: Investeer je in schoon? Meet de effecten. 
Stap 2: Verklaar en onderbouw je zwerfafvalprobleem met cijfers.
Stap 3: Identificeer kansen. Wat kan er beter? Hoe gaan we het samen anders doen?
Stap 4: Bespreek bevindingen met de lokale politiek, het lokale bedrijfsleven en inwoners voor draagvlak.  
Stap 5: Bespreek met inwoners en bedrijfsleven waar de hotspots zijn er wat zij zelf kunnen doen. 
Stap 6: Zorg voor concrete voorbeelden en bied handelingsperspectieven.
Stap 7: Vier de successen samen.   

We doen het écht samen

Nederland Schoon is een kennis- en samenwerkingspartner voor iedereen die met zwerfafvalmonitoring aan de slag wil of al bezig is en het maximale eruit wil halen. We doen het écht samen. Laten we elkaar helpen van een 7 naar een dikke 8 te komen.