Monitoring minimaal, basis en plus

Delen

Je zet je als gemeente actief in tegen zwerfafval en vraagt je af: werkt het? Ligt er minder zwerfafval op straat? Wordt mijn gemeente er ook echt schoner van? Misschien wil je ook weten of bewoners dit net zo beleven?

Meten is weten. Goede monitoring laat zien wat het effect is van je beleidsaanpak en de interventies die je kiest. Naast het meten van effecten helpt monitoren ook bij signaleren van trends. Met de verkregen inzichten kun je als gemeente nog effectiever omgaan met je tijd, geld en middelen. Op de langere termijn kan je ook de prestaties van jouw gemeente vergelijken met anderen. Zo kan je van elkaar leren.

3 varianten

Monitoring Minimaal geeft inzicht in beleidsambities en gerealiseerde beeldkwaliteit van je gemeente. Monitoring Basis  biedt kennis over de situatie in specifieke gebiedstypen, trends in gerealiseerde beeldkwaliteit en impact van je beleid. Met Monitoring Plus  heb je extra instrumenten om inzicht te krijgen in bijvoorbeeld beleving en samenstelling van verschillende afvalstromen. Het handboek Monitoring Basis & Plus  helpt je bij het selecteren van de juiste metingen en het bijsturen van het beleid op basis van de resultaten. Daarnaast is Monitoring Minimaal een voorwaarde voor de Zwerfafvalvergoeding

Monitoring Minimaal is een voorwaarde om gebruik te maken van de Zwerfafvalvergoeding.

Wat houdt monitoring minimaal in?

Monitoring Minimaal omvat 2 stappen:

Stap 1: Registratie van Beleid & Beheer

Gemeenten registreren in een online vragenlijst via zwerfafval.incijfers.nl jaarlijks enkele kernpunten van de zwerfafvalaanpak. Wat zijn de ambities voor schoon en welke beeldkwaliteit wordt nagestreefd? Hoe zijn het beheer en de reiniging op hoofdlijnen georganiseerd?

Stap 2: Beperkte monitoring van de beeldkwaliteit zwerfafval

Dit doe je als volgt:
  • Voer jaarlijks minstens 1 meetronde uit in het voorjaar (maart-juni) of in het najaar (september-november).
  • Doe dit op minimaal 50 meetlocaties, verdeeld over gebiedstypen en wijken, en maak daarbij onderscheid tussen centrum en overige gebieden binnen de bebouwde kom.
  • Houd hierbij de 4 CROW beeldmeetlatten voor zwerfafval aan (fijn en grof zwerfafval op verharding en grof zwerfafval in beplanting en op gras).
  • Zorg voor het uploaden van de uitkomsten op zwerfafval.incijfers.nl.

Hiermee kan NederlandSchoon helpen:

  • Wil je dat stap 2 volledig voor je geregeld wordt dan kan dat met het Minimale Beeldkwaliteitpakket van NederlandSchoon. Dat is hier aan te schaffen.
  • Een stappenplan voor het ombouwen van je huidige beleids- en besteksmeting naar Monitoring Minimaal of Monitoring Basis vind je hier.
  • Als je advies wilt van een gekwalificeerd adviesbureau, klik dan hier voor een lijst met een aantal gekwalificeerde adviesbureaus.
  • Voor meer informatie over Monitoring Minimaal klik hier.voor het uploaden van de uitkomsten op zwerfafval.incijfers.nl.

Vragen over Monitoring Minimaal? Mail naar monitoring@nederlandschoon.nl.