Monitoring

Delen

Je zet je als gemeente actief in tegen zwerfafval en vraagt je af: werkt het? Ligt er minder zwerfafval op straat? Wordt mijn gemeente er ook echt schoner van? Misschien wil je ook weten of bewoners dit net zo beleven?

Meten is weten. Goede monitoring laat zien wat het effect is je beleidsaanpak en de interventies die je kiest. Naast het meten van effecten helpt monitoren ook bij signaleren van trends en incidenten, om de aanpak op tijd bij te sturen. Met de verkregen inzichten kun je als gemeente nog effectiever omgaan met je tijd, geld en middelen. Op de langere termijn kan je ook de prestaties van jouw gemeente vergelijken met anderen. Zo kan je van elkaar leren. 

4 x Monitoring in jouw gemeente

1. Monitoring Basis & Plus


Krijg inzicht op gemeentelijk niveau met hulp van monitoring. De Basis Monitoring kijkt naar beleidsambities, gerealiseerde beeldkwaliteit en de hoeveelheid opgeruimd zwerfafval. Met Monitoring Plus krijg je extra instrumenten om inzicht te krijgen in bijvoorbeeld: beleving, verhoudingen tussen de hoeveelheid en samenstelling van verschillende afvalstromen en participatie. Het handboek Monitoring Basis & Plus helpt je bij het selecteren van de juiste metingen en het bijsturen van het beleid op basis van de resultaten.

2. ​Effectmeting Modules 


Met deze module meet je precies wat het effect is van extra inzet op specifieke locaties. Ook helpt de module bij het kiezen van de juiste meting voor iedere gekozen interventie. Door voor en na de interventie te meten, krijg je een nauwkeurig beeld van wat een interventie lokaal oplevert. 

3. Winkelgebieden Scan


Jaarlijks vindt de Schoonste Winkelgebied Verkiezing plaats. Om te bepalen welk winkelgebied het schoonste is, wordt er volgens een vaste methode gemeten op verschillende onderdelen. Ieder winkelgebied krijgt een schoonscore en resultaten over beleving, gedrag, beheer en inrichting. Uit de resultaten kan je verbeterkansen halen en meteen aan de slag om volgend jaar nog hoger te scoren! 

4. Benchmark Schoon


De benchmark geeft gemeenten gedetailleerd inzicht in hun prestaties in het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Het geeft ook de bijbehorende aanpak en kosten weer. De rapportage geeft verhelderende inzichten die jouw gemeente helpen om efficiënt om te gaan met haar zwerfafvalbeleid.  

Nieuwsgierig geworden?

Wil je weten hoe Monitoring jouw gemeente kan helpen? We vertellen je graag meer over de mogelijkheden. Benader de gemeenteadviseur in jouw regio of neem meteen contact op.