Effectmeting

Met de verschillende “handreikingen effectmeting” maak je optimaal gebruik van monitoringsmogelijkheden per module. Je gemeente kan zelf aan de slag met de praktijkgerichte instructies.

Maak gebruik van de stappenplannen met specifieke onderzoeksvragen en tips per module. Door vooraf, tijdens en na een interventie te meten krijg je inzicht in het resultaat van je aanpak. Pak het slim aan en lees eerst de 9 tips om invloedsfactoren te beperken en zelf aan de slag te gaan. Gekwantificeerde resultaten helpen bij de keuze van de inzet van middelen en geven richting aan vervolgstappen

De inhoud

Goed om te weten

Alle digitale kennisdocumenten zijn gratis toegankelijk. Voor de praktische uitvoering is een tijdsinvestering van je gemeente noodzakelijk. Of je besteedt (een deel van) de monitoring uit aan een gespecialiseerde organisatie. Bekijk altijd eerst ‘Tips effectmeting in de praktijk’. Gebruik de handreiking die past bij de module(n) die bij jouw gemeente wordt ingevoerd. Wil je breder en structureler monitoren gebruik dan ook het online beschikbare Handboek Monitoring Zwerfafval Basis & Plus. Daarin lees je ook alles over beeldmeetlatten en meetvak-selectie. Alle monitoring/metingen gaan uit van landelijke CROW standaarden. Voor monitoring en effectmeting kan de Zwerfafvalvergoeding worden ingezet. Maak je gebruik van de Zwerfafvalvergoeding dan is Monitoring Minimaal een voorwaarde.

Hoe verder?

Je kunt direct aan de slag met de beschikbare materialen. Eerst nog wat meer informatie? Onze regiomanagers nemen graag de tijd om je vragen te beantwoorden. Heb je specifieke vragen over monitoring, mail dan naar monitoring@nederlandschoon.nl.

Vind jouw regiomanager