Utrecht scoort met schone start Tour de France

Delen

De gemeente Utrecht werkte samen met Nederland Schoon om de stad tijdens de Grand Départ zwerfafvalvrij te houden. Met afvaleilanden en schoonmaakteams werden bezoekers verleid om hun afval netjes weg te gooien.

YouTube filmpjes zijn alleen zichtbaar als je marketing-cookies accepteert. Cookieinstellingen wijzigen

Voor de Tourstart verwelkomde Utrecht ongeveer een miljoen bezoekers. In samenwerking met NederlandSchoon plaatste de gemeente 1.000 afvalbakken van 250 liter, die elk meerdere keren geleegd werden. Het resultaat was dat het publiek haar afval goed scheidde en de Tourstart erg schoon was. 

Afvaleiland bij Tourstart in Utrecht.

Gescheiden afval groot succes

Met afvaleilanden en schoonmaakteams werden bezoekers verleid om hun papier, plastic en restafval netjes weg te gooien. Zo liet de gemeente zien dat ze een echte Supporter van Schoon is. De gescheiden afvalinzameling op deze grote schaal was een succes, dat de Domstad graag bij andere evenementen wil herhalen.

Looproutes en evenementpleinen

“We hadden al een miljoen vierkante meter weg schoongemaakt”, zegt Fred Nuwenhuis, Hoofd Techniek van het evenement. “Om de Tourstart ook schoon te hóuden plaatsten we daarna langs de looproutes en op de evenementenpleinen afvaleilanden voor papier, plastic en restafval. Backstage zelfs voor glas. Ik denk dat er niet eerder zo grootschalig afval gescheiden is ingezameld op een evenement.” Utrecht kreeg daarbij de kennis en hulp van NederlandSchoon. Onder meer de benutting van het Supporter van Schoon-gevoel via de afvalbakken en enthousiaste schoonmaakteams die bezoekers het goede voorbeeld gaven.

Grondstof voor de toekomst

Nuwenhuis: “Het was een geweldige uitdaging om samen met Supporter van Schoon én met het publiek onze stad tijdens dit spektakel schoon te houden. Samen is het ons gelukt het evenement voor iedereen mooier te maken. Tegelijkertijd werken we ook nog aan een betere toekomst: het plastic, papier en glas dat we inzamelden, kunnen we weer verwerken tot grondstoffen voor nieuwe producten. Nu deze aanpak bevalt, kijken we of we die ook voor andere grote evenementen in Utrecht gaan gebruiken. Het Bevrijdingsfestival en het culturele evenement Tweetakt bijvoorbeeld. Misschien kunnen we zelfs andere gemeenten inspireren om onze aanpak te volgen.”