Sluit je aan

Nederland Schoon gaat bewustmakingsmaatregelen uitvoeren

De overheid heeft – naar aanleiding van de Europese Single Use Plastic-richtlijn (SUP) – vanaf 1 januari 2023 de verantwoordelijkheid van producenten voor single use plastics uitgebreid. Daarbij worden zij verplicht bewustmakingsmaatregelen te implementeren. Wij gaan hen als specialist hierbij helpen en ontwikkelen in opdracht van Stichting Afvalfonds Verpakkingen een gezamenlijk bewustmakingsplan. 

De achtergrond

De Europese Unie wil de hoeveelheid wegwerpplastic verminderen. Daarom heeft zij de Single Use Plastic-richtlijn (SUP) opgesteld. Een onderdeel hiervan is dat producenten en importeurs van plastic verpakkingen per 1 januari 2023 de opdracht hebben een driejarenplan te maken. In dit plan worden een aantal belangrijke punten beschreven:

  • welke herbruikbare alternatieven er beschikbaar zijn voor het product
  • hoe de consument hiervan bewust kan worden gemaakt
  • en welke maatregelen het beste werken voor welke doelgroepen en plekken waar het product milieuschade kan veroorzaken. 

Middels de uitvoering van dit plan kan er worden bijgedragen aan een toekomst waarin verpakkingen waardevoller worden, doordat ze kunnen worden hergebruikt als grondstof. En besparen we kosten en voorkomen we schade aan het milieu.

Driejarenplan

Nederland Schoon gaat in samenwerking met producenten en importeurs dit driejarenplan ontwikkelen en uitvoeren. “Het is veel efficiënter en effectiever dat wij als ervaren partij dit namens alle bedrijven samen doen”, zegt Ingrid Goethart, directeur a.i. van Nederland Schoon. “Wij hebben de expertise in huis over zwerfafval en hebben veel ervaring met gedragsbeïnvloeding.”

Het plan voor 2023-2025 

De komende drie jaar zal Nederland Schoon de volgende activiteiten uitvoeren:

  • Een landelijke bewustmakingscampagne die de waarde van verpakkingen uitlegt, het belang om ze te recyclen en de schade als ze als zwerfafval eindigen.
  • Gedragsbeïnvloedende maatregelen op locatie, die specifieke doelgroepen stimuleren hun afval op de juiste manier weg te gooien.
  • Continue monitoring om KPI’s te meten en zo nodig de aanpak bij te sturen.

We zullen voor de uitvoering van het driejarenplan intensief met onze stakeholders samenwerken. Met bewustmakingscampagnes en gedragsbeïnvloedende maatregelen willen wij ervoor zorgen dat verpakkingen niet gaan zwerven, maar juist bijdragen aan een circulaire economie. Laten we met elkaar afval op de juiste manier weggooien. En afval dat tóch is gaan zwerven oprapen. Zo wordt Nederland zwerfafvalvrij!