Wereldwijd opschonen begint in je eigen buurt

Delen
  • Gepubliceerd op 29 maart 2021

Het Wereld Natuur Fonds (WWF) is partner van Nederland Schoon. Samen maken we ons sterk voor een schoner Nederland.

Oskar de Roos, Oceanen en Plastic-expert bij WWF, vertelt waarom de natuurbeschermingsorganisatie zich inzet tegen zwerfafval.  
 
Sinds de jaren ’60 zet het WWF zich in voor natuurbescherming. Tot ver over onze landsgrenzen, van de Amazonegebied tot Borneo en van de Noordpool tot Antarctica. De natuur dichtbij hoort daar ook bij. Oskar vertelt: “Wij werken met Nederland Schoon samen omdat het opschonen van zwerfafval, waaronder plastics, een manier is om het zwerfafvalprobleem op de agenda te zetten. Prikacties lossen het probleem niet op, maar maken mensen wel bewust van het afval dat in de natuur terecht komt. En welke impact het heeft op de natuur in je eigen buurt, de omgeving waar je graag wandelt of fietst.”  

Zwerfplastics agenderen 

“Ons internationale initiatief Plastic Smart Cities is erop gericht de plasticvervuiling van de natuur in 2030 de wereld uit te hebben. Het wordt in een groot aantal steden uitgevoerd. Van plaatsen in Zuidoost-Azië tot aan Amsterdam en op Texel. Vooral in Zuidoost-Azië is het plasticprobleem enorm, deels omdat er weinig tot geen afvalsystemen zijn. Wij onderzoeken de reis van het plastic. Nu zijn we vooral bezig met het in kaart brengen van het probleem. Zoals in Amsterdam, waar we – onder meer – kijken naar hoeveel plastic er elk jaar in de gracht of op de Dam belandt. Want wat hier in het water belandt, komt vaak in zee terecht en draagt bij aan wereldwijde vervuiling. Een zwerfafvalregistratie-app, zoals Litterati, is voor ons werk ook heel waardevol. Hierdoor kunnen we producenten, op basis van data, op hun verantwoordelijkheid aanspreken”.  

Bewustwording belangrijk 

Net als Nederland Schoon werkt WWF aan een collectief zwerfafvalbewustzijn. “Het begint bij de kinderen. Voor scholen ontwikkelen we lessen Toekomstkunde. Met Nederland Schoon maakten we een les over zwerfafval. Het is belangrijk dat mensen weten dat een plastic zakje dat in de natuur terecht komt niet vergaat, maar in kleine stukjes afbrokkelt en in onze voedselketen eindigt. Verder ondersteunen we initiatieven en startups die zorgen dat de wereld schoner wordt,” aldus Oskar. En we blijven bedrijven aanspreken op hun verantwoordelijkheid. Plasticverpakkingen zijn steeds vaker overbodig. Er bestaan alternatieven, maar die moeten meer gangbaar worden. Verder moeten de plastics die er al zijn beter worden gerecycled. Dan ontstaat er minder afval en zijn er minder grondstoffen voor nieuwe plastics nodig.  

Verantwoordelijkheid nemen 

“We hebben contact met diverse partijen. Ook met plastic producenten, verpakkers en bedrijven die plastics gebruiken voor hun producten. We wijzen niet met het vingertje, maar werken samen aan alternatieven en oplossingen. Zwerfafval en zwerfplastics zijn een gedeelde verantwoordelijkheid. Alleen samen - met overheden, bedrijven en individuen - kunnen we het tij keren.” besluit de Oceanen en Plastic expert van WWF.