Alle 18 Friese gemeenten gaan voor 100% zwerfafvalvrij

Delen

Alle 18 Friese gemeenten samen met Omrin, Circulair Friesland, de Friese Milieu Federatie en Stichting Nederland Schoon aan een 100% zwerfafvalvrij Friesland. Alle betrokken partijen zetten zich de komende jaren actief in om deze ambitieuze missie voor een schone provincie te volbrengen. Dit doen zij in nauwe samenwerking met elkaar en betrokken bedrijven, ondernemers, scholen, verenigingen en inwoners. Zo kan iedereen een eigen gebied kiezen en schoonhouden.

In juni commiteerden al elf gemeenten zich om nauw samen te werken voor de missie om Friesland 100% zwerfafvalvrij te maken. Nu zijn alle gemeenten aangesloten. Piet de Ruiter en Robert Bakker, wethouders van gemeente Smallingerland, benadrukken waarom ook zij zijn aangesloten bij de zwerfafvalmissie: “Wij staan volledig achter deze prachtige missie en dragen graag ons steentje bij. Dat samenwerking en actieve deelname van groot belang is voor de slagingskans staat buiten kijf. We kijken ernaar uit om met alle andere gemeenten de handen uit de mouwen te steken en te zorgen dat Friesland zwerfafvalvrij is en blijft.”

 

"Wij staan volledig achter deze prachtige missie en dragen graag ons steentje bij"

Piet de Ruiter & Robert Bakker | Wethouders gemeente Smallingerland

Enorme opsteker

“Het is een enorme opsteker dat alle gemeenten zich gecommitteerd hebben om Friesland 100% zwerfafvalvrij te maken. Die missie kunnen we immers alleen vervullen als iedereen erachter staat en actief meedoet. De komende periode gaan we een aanpak op maat maken voor elke gemeente,” aldus Helene van Zutphen, directeur van stichting Nederland Schoon. “Ook zetten we Friese Supporters van Schoon in het zonnetje. Het aantal mensen dat via SupportervanSchoon.nl een eigen schoongebied heeft aangemaakt, is in de afgelopen maanden enorm gegroeid. Die inzet verdient aandacht.”

Samen voor een 100% zwerfafvalvrij Friesland

De Friese gemeenten slaan de handen ineen voor een gezamenlijk doel: een zwerfafvalvrij Friesland. Deze ambitieuze aanpak is ontwikkeld door Nederland Schoon en wordt in samenwerking met Circulair Friesland, de Friese gemeenten, Omrin en de Friese Milieu Federatie in gezamenlijkheid uitgerold. Er zal nauw worden samengewerkt met ondernemers uit de regio, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, inwoners en vrijwilligers. Iedereen doet mee. Want alleen door samen te werken, kunnen we het verschil maken voor een echt schoon Friesland. De eerste stap werd in oktober gezet tijdens de lancering van Friesland 100% zwerfafvalvrij.