Zwerfafvalorganisaties in het buitenland

Ook in het buitenland heeft het voorkomen en verwijderen van zwerfafval veel om handen. Er zijn diverse grote en kleine, gemeentelijke, commerciële en vrijwilligers organisaties in het buitenland die zich die zich op één of meerdere manieren bezighouden met zwerfafval. Bekijk ons overzicht.

Clean Europe Network

/sites/default/files/media/Images/Interessante%20links%20overzicht/CNME.png

Het Clean Europe Network verbindt Europa's leidende (zwerf)afvalpreventie organisaties samen in een EU-netwerk om kennis te delen en best practices over te dragen.

Waar gepast zal het netwerk gemeenschappelijke initiatieven met een bijzondere EU dimensie die waarde toevoegt aan individuele inspanningen ondernemen. Het netwerk richt zich op het ondersteunen van bestaande en nieuwe (zwerf)afval preventie groepen en effectieve, interactieve interactie met passende nationale en lokale autoriteiten en andere belanghebbenden om (zwerf)afval preventie technieken in de hele EU te verbeteren.

Lees meer (Engelstalig)...

Keep Britain Tidy

/sites/default/files/media/Images/Interessante%20links%20overzicht/CNME.png

Keep Britain Tidy is een Britse milieuorganisatie en voert de anti-zwerfvuil campagne voor Engeland. Onder hun programma’s vallen de Eco-Schools, Blue Flag en de Quality Coast Award voor stranden, en de Green Flag voor parken.

Lees meer (Engelstalig)...

Clean Up the World

/sites/default/files/media/Images/Interessante%20links%20overzicht/logo-GS-vierkant.jpg

Clean Up the World is een wereldwijd team van vrijwilligers dat samenwerkt om onze toekomst van een beter milieu te verzekeren.

Lees meer (Engelstalig)...

Keep America Beautiful

/sites/default/files/media/Images/Interessante%20links%20overzicht/Beestenbende.png

Keep America Beautiful is een Amerikaanse organisatie die op praktische wijze burgers, bedrijven en overheden met elkaar verbindt om oplossingen te vinden voor het terugdringen van zwerfafval, verminderen van afval en mooi maken van (woon)gemeenschappen.

Lees meer (Engelstalig)...

Vacances Propres

/sites/default/files/media/Images/Interessante%20links%20overzicht/Himmelwike.png

Vacances Propres is een Franse vereniging die door grote bedrijven in de verpakking en verbruik sector is opgericht om toeristen te stimuleren tot milieuvriendelijk gedrag.

Lees meer (Franstalig)...

Ain Taisce

/sites/default/files/media/Images/Interessante%20links%20overzicht/Stichting%20de%20Noordzee.png

An Taisce is een op lidmaatschap gebaseerde campagneorganisatie voor het milieu, en richt zich op de bescherming van de natuurlijke en gebouwde erfgoed van Ierland. An Taisce Onderwijs coördineert nationale en internationale onderwijs- en milieu-bewustwordingsprogramma's, zoals Blue Flag en Green Schools. Daarnaast werkt de organisatie met maatschappelijke groepen aan het verbeteren van de lokale milieukwaliteit.
Lees meer (Engelstalig)...

AVPU

/sites/default/files/media/Images/Interessante%20links%20overzicht/surfrider-foundation.png

AVPU is de Franse vereniging van ‘gemeenten die zich inzetten voor netheid’. Hun doel is zwerfvuil terugdringen en het bewustzijn rondom de zwerfvuilproblematiek te vergroten. De AVPU richt zich op specifieke onderwerpen, met kleine, bij de AVPU aangesloten werkgroepen. De voorstellen die uit de werkgroepen komen worden gedeeld met de rest van het AVPU netwerk.

Lees meer (Franstalig)...

Der Grüne Punkt

/sites/default/files/media/Images/Interessante%20links%20overzicht/surfrider-foundation.png

De Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH (DSD) is opgericht in 1990 als het eerste duale systeem dat verantwoordelijkheid neemt voor verpakkingen met een end-of-life oplossing.

Tegenwoordig is het een toonaangevende leverancier van terugname-systemen. Deze behelzen niet alleen de close-to-home collectie en het herwinnen van verkoopverpakkingen maar ook het eco-vriendelijk, kostenefficiënt recyclen van gebruikte elektrische- en elektronische uitrustingen en van transportverpakkingen, facilitaire afval services en stortopruiming. Der Grüne Punkt is wereldwijd een van de meest gebruikte, beschermde handelsmerken.

Lees meer (Duits)...

Mooimakers.be

http://mooimakers.be

Mooimakers is het uitvoeringsorgaan van Vlaanderen Mooi: het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort van de OVAM, Fost Plus en de VVSG. Mooimakers voert onderzoek, stimuleert kennisuitwisseling, ondersteunt op een proactieve manier alle actoren die zich engageren in de strijd tegen zwerfvuil en zet zelf aanstekelijke acties op. Mooimakers is de motor van een maatschappelijke beweging waar iedereen deel van kan uitmaken. Daarnaast organiseert Mooimakers elk jaar een grote bewustwordingscampagne om iederen te motiveren geen zwerfvuil en sluikstort te veroorzaken.

Lees meer...

Hold Danmark Rent

/sites/default/files/media/Images/Interessante%20links%20overzicht/surfrider-foundation.png

Hold Danmark Rent is een organisatie die via campagnes, informatie- en kennisdeling gedragsverandering stimuleert om zwerfvuil te voorkomen.

Lees meer (Deens)...

Keep Scotland Beautiful

Keep Scotland Beautiful is een onafhankelijke liefdadigheidsinstelling die acties en campagnes voert en educatie biedt op het vlak van lokale, nationale en globale milieuproblemen teneinde de kwaliteit van leven in Schotland te verbeteren.

Lees meer (Engels)...

Keep Sweden Tidy

/sites/default/files/media/Images/Interessante%20links%20overzicht/surfrider-foundation.png

Keep Sweden Tidy is een stichting en die recycling promoot en zwerfvuil bestrijdt via publiekscampagnes gericht op bewustwording, prijzen en milieueducatie. De stichting streeft ernaar mensen hun houding en gedrag te beïnvloeden om duurzame ontwikkeling te stimuleren.

Lees meer (Engels)...

Hoia Eesti Merd

/sites/default/files/media/Images/Interessante%20links%20overzicht/surfrider-foundation.png

Hoia Eesti Merd betekent letterlijk: 'Houd de Estse Zee schoon'. De organisatie verzamelt en verspreidt milieu-informatie; organiseert trainingen en informatie seminars; geeft internationale informatie door en neemt deel in een scala aan projecten als een coöperatieve partner; publiceert informatie materialen en betrekt mensen bij praktische natuurbescherming.

Lees meer...

Keep Wales Tidy

/sites/default/files/media/Images/Interessante%20links%20overzicht/surfrider-foundation.png

Keep Wales Tidy (Cadwch Gymru’n Daclus) is een communautair programma waarbij het maatschappelijk middenveld betrokken wordt bij het opruimen van steden door het hele land. De projecten behelzen opschoonacties, wegenonderhoud en verbetering, gemeenschappelijke (groente)tuinen, omgevingsbeheer en bescherming van bedreigde soorten. KWT is ook een partner in Environment-Wales, het orgaan dat subsidies verleent aan gemeenschapsprojecten ten behoeve van duurzame ontwikkeling.

Lees meer...

Keep Northern Ireland Beautiful

/sites/default/files/media/Images/Interessante%20links%20overzicht/surfrider-foundation.png

Keep Northern Ireland Beautiful voert anti-zwerfvuil campagnes, houdt lokale enquêtes over milieukwaliteit, biedt trainingen voor gemeenten en ondersteunt educatieve projecten - zoals Eco-Schools - en bewaakt kwaliteitsnormen / milieuprestaties waaronder Blue Flag en de Tidy Business Awards.

Lees meer...