Sluit je aan

Ik wil de Zwerfafvalvergoeding als voorschot ontvangen

Als je de Zwerfafvalvergoeding als voorschot aanvraagt, dan wordt die in 4 kwartalen in het betreffende jaar uitgekeerd. Om de vergoeding als voorschot te ontvangen, volg je de volgende stappen.

Stap 1

Dien tussen 1 november en 1 maart een jaarplan in via de WasteTool van Nedvang. 

Jaarplan indienen

Stap 2

Vul uiterlijk op 1 maart de Vragenlijst Beleid & Beheer in via zwerfafval.incijfers.nl. Als stap 1 en 2 zijn afgerond en goedgekeurd door Nederland Schoon, keert Nedvang de vergoeding als voorschot uit. Het voorschot ontvang je verspreid over 4 kwartalen. Aan het einde van het jaar wordt de vergoedingsperiode afgesloten met een verantwoording. Deze lever je aan het begin van het daaropvolgende jaar in (stap 3).

Stap 3

Dien tussen 1 januari en 1 april de verantwoording in via de WasteTool. 

Ga naar de WasteTool

Stap 4

Lever uiterlijk 1 april de Monitoring Beeldkwaliteit Data aan via zwerfafval.incijfers.nl. Let op: de meting hiervoor dient uitgevoerd te worden gedurende het jaar waarover je verantwoording hebt aangevraagd. Ga voor meer informatie over deze stap naar de pagina Monitoring Minimaal.

Een overzicht van deze belangrijke data per jaar voor het aanvragen van de Zwerfafvalvergoeding, voorschotten en indienen van verantwoordingen vind je hier.

Als je stap 3 en 4 hebt afgerond en deze zijn goedgekeurd door Nederland Schoon, heb je aan alle voorwaarden voldaan. Het jaar wordt dan afgesloten.