Sluit je aan

Alles over Monitoring Minimaal

Als gemeente wil je graag weten of je inzet op het gebied van zwerfafval werkt. Wordt je gemeente écht schoner en ervaren de bewoners dit ook? Door te monitoren worden de effecten van je beleidsaanpak en de interventies helder.

De VNG en Stichting Afvalfonds Verpakkingen hebben afgesproken dat vanaf 2019 Monitoring Minimaal een voorwaarde is om in aanmerking te komen voor de Zwerfafvalvergoeding.

Om te voldoen aan Monitoring Minimaal moet je twee dingen doen: de Vragenlijst Beleid & Beheer invullen en, na de meetronde, de Vragenlijst Data invullen en je monitoringdata uploaden. Voor een voorschot op de Zwerfafvalvergoeding dien je bij het inleveren van het jaarplan ook de Vragenlijst Beleid & Beheer ingevuld te hebben.

1. Vragenlijst Beleid & Beheer

Door de Vragenlijst Beleid & Beheer in te vullen in Zwerfafval.incijfers.nl registreer je de kernpunten van je zwerfafvalaanpak. Welke ambities heeft de gemeente voor schoon? Welke beeldkwaliteit wordt er nagestreefd? En hoe zijn het beheer en de reiniging op hoofdlijnen georganiseerd?

2. Beperkte monitoring zwerfafval

Voor Monitoring Minimaal worden de onderstaande eisen gesteld voor het meten:

 • Je voert jaarlijks minimaal 1 meetronde uit in het voor- (maart-juni) of najaar (september-november). Deze dient uitgevoerd te worden in het jaar waarvoor je de Zwerfafvalvergoeding aanvraagt.  
 • Je meet op 50 locaties, dit betreft een standaardselectie verdeeld over gebiedstypen en wijken. Hierbij maak je onderscheid tussen centrum en overige gebieden binnen de bebouwde kom. Klik hier voor een hulpdocument.
  Per 2021 kun je ook kiezen voor locatiegebonden meten, bijvoorbeeld voor hotspots. Houd dan rekening met de volgende veranderingen ten opzichte van de standaardmeetlocaties:
  • Er kan geen gebruik worden gemaakt van het Minimale Beeldkwaliteit Pakket van Nederland Schoon.
  • De Benchmark-optie op Zwerfafval.incijfers.nl vervalt.
  • Er dient een verantwoording van de geselecteerde locaties worden opgenomen in de Vragenlijst Monitoring Data.
 • Je meet met behulp van de volgende 4 CROW beeldmeetlatten:
  • Groen-beplanting- zwerfafval grof
  • Groen-gras-zwerfafval grof
  • Verharding-zwerfafval grof
  • Verharding-zwerfafval fijn
 • Tenslotte upload je de data naar Zwerfafval.incijfers.nl en vul je de Vragenlijst Data in. Heb je nog geen toegang tot Zwerfafval.incijfers.nl? Mail dan naar zwerfafvalvergoeding@nederlandschoon.nl

Zelf meten of uitbesteden?

De monitoring uitbesteden kan ook. Klik hieronder op het Minimale Beeldkwaliteit Pakket naar keuze. 

Of neem zelf contact op met een adviesbureau. Download de Keuzehulp gekwalificeerde bureaus voor monitoring zwerfafval, en maak een keuze uit een van de bureaus. 

Keuzehulp bureaus

Heb je vragen over Monitoring Minimaal of het Minimale Beeldkwaliteit Pakket?

Bel ons via 070 - 304 20 80 of stuur een mail.

Mail ons nu