Sluit je aan

Vanaf 2025 alleen nog maar duurzame verpakkingen

Om de plastic soep – het plastic afval in zee – tegen te gaan, is in juli de Europese Single Use Plastic-richtlijn (SUP) ingevoerd. Dit heeft nogal wat gevolgen voor bedrijven. Zo moet het gebruik van plastic voor eenmalig gebruik worden verminderd en zijn sommige wegwerpplastics voortaan verboden.

Wat betekent dit voor een restaurantketen als McDonald’s, die veel gebruikmaakt van wegwerpverpakkingen? Hoe implementeren zij de nieuwe richtlijn? Eunice Koekkoek, Head of Corporate Communications bij McDonald’s Nederland, legt uit dat je met kleine aanpassingen al een grote impact kunt maken. “Vorig jaar al hebben we het plastic deksel op de McFlurry Cup en de plastic rietjes vervangen door een cup zonder deksel en papieren rietjes. Dat scheelt 125.000 kilo plastic.”

Met kleine aanpassingen kun je al een grote impact maken

Eunice Koekkoek
Head of Corporate Communications bij McDonald’s Nederland

Het begint al in de ontwerpfase

McDonald’s heeft ambitie. Koekkoek: “We willen zuinig zijn met onze grondstoffen. We willen dat in 2025 90 procent van ons afval wordt gerecycled. En dat we vanaf dan alleen nog maar verpakkingen gebruiken van gerecycled, hernieuwbaar of gecertificeerd materiaal. Dat betekent dat we daar vanaf de ontwerpfase en bij materiaalkeuze al rekening mee houden. Een groot aantal verpakkingen hebben we al aangepast. Op dit moment is meer dan 80 procent van de verpakkingen van karton of papier of een combinatie daarvan. Voor de kleine 20 procent overige verpakkingen is er nog werk aan de winkel.”

 

Afvalinzameling en -scheiding

Niet alleen het materiaal zelf speelt een rol bij een duurzame keten, ook het inzamelen van afval is een belangrijke schakel. In 1992 was McDonald’s een van de eerste bedrijven in ons land met een eigen systeem voor het gescheiden ophalen en recyclen van afval.

Koekkoek: “Wat we uitreiken aan verpakkingen willen we terugkrijgen in onze afvalbakken. Onze restaurantteams zetten zich dagelijks in, om de wijde omgeving schoon te houden. Maar liefst 1 fte houdt zich hiermee bezig. Het is een combinatie van voldoende afvalbakken, op de juiste plek, frequent legen en je opruimroutes optimaliseren. Dit alles in goede samenwerking met burgers en de gemeente.  Al het afval uit onze afvalbakken in en rondom ons terrein laten we nascheiden. Van de afvalstromen zoals plastic en papier creëren we nieuwe grondstofstromen, die verwerkt kunnen worden tot andere gebruiksproducten. Zo is de cirkel rond. Zo’n 30 tot 40 procent van de restaurants in Nederland levert hun afval nu aan bij een nascheidingsfabriek. Uiterlijk begin 2023 doen álle McDonald’s restaurants in Nederland dat.”

Statiegeldflesjes

Naast de invoering van de SUP-richtlijn is er vanaf 1 juli ook statiegeld op kleine plastic flesjes ingevoerd. Voor McDonald’s geldt dat alleen voor de flesjes Spa rood en Spa blauw. Voor flesjes waar geen statiegeld opzit, wordt gekeken naar meer duurzame alternatieven. “Zo zijn onze fruitsapflesjes al enkele jaren gemaakt van gerecycled PET-plastic. Net als de deksels van onze drinkbekers. Zo maken we steeds stappen met onze leveranciers.”

 

Reusables

McDonald’s maakt gebruik van wegwerpverpakkingen. Heeft het bedrijf ooit overwogen om gebruik te gaan maken van herbruikbare verpakkingen, reusables? Koekkoek antwoordt voorzichtig: “Samen met andere landen onderzoeken we de mogelijkheden ervan. Er moet tot in detail over nagedacht worden, want reusables vergen grote veranderingen in de hele keten, in onze restaurants zelf én bij de gebruikers. Tegelijkertijd zijn ze bij een goede recyclingketen misschien niet in elke situatie nodig en kan het naast elkaar bestaan. We bieden graag onze denkkracht aan om een waardevolle bijdrage bij dergelijke ingrijpende veranderingen in de keten te kunnen leveren. Voor nu zien we reusables in elk geval als een oplossingsrichting waar we als hele keten een passende invulling aan moeten geven.”

Meer inspirerende voorbeelden