Sluit je aan

Haagse containercoaches waken over ‘hun’ afvalcontainer

Bewoners betrekken bij een schonere buurt kan door ze verantwoordelijkheid te geven. Containercoaches zijn daar een mooi voorbeeld van. Buurtbewoners krijgen als coach de sleutel van hun ondergrondse afvalcontainer om verstoppingen te verhelpen. En materiaal om de omgeving van de container samen schoon te houden. In Den Haag is deze vorm van participatie een groot succes: maar liefst 1.300 containercoaches houden een oogje in het zeil.

Ondergrondse restafvalcontainers en hun ‘coaches’ dragen in Den Haag bij aan schonere straten. Betrokken bewoners adopteren een eigen container en houden het gebied eromheen schoon. “Een aanrader voor iedere gemeente!”, volgens Annelies Rebel, projectleider Participatie & Schoon van de gemeente. 

Ondergrondse containers

Al sinds 2009 plaatst de gemeente Den Haag ondergrondse restafvalcontainers – of ORAC’s zoals ze genoemd worden – in haar straten. Bewoners kunnen daarin elke dag hun restafval kwijt en hoeven geen vuilniszakken meer op straat te plaatsen, wat een hoop vervuiling tegengaat. Om te zorgen dat het gebied rondom de ORAC’s ook schoon blijft, hebben Haagse bewoners zich aangemeld als ‘containercoach’. Zij houden vrijwillig een oogje in het zeil bij ‘hun’ afvalcontainer.

Ze krijgen een sleutel om de container aan de zijkant te kunnen openen en zo eventuele verstoppingen te verhelpen. Ook geeft de gemeente ze een bezem, grijper en handschoenen om het gebied rond de ORAC schoon te houden. 

Meer containercoaches door corona

De gemeente Den Haag is enorm blij met de coaches. “Het vergroot de betrokkenheid van bewoners bij hun straat”, zegt Annelies Rebel van de gemeente Den Haag. “We merken ook dat sinds corona het aantal aanmeldingen als containercoach flink is gestegen. Mensen willen graag zelf wat doen om hun buurt schoon te houden.” Een grootschalige campagne bleek dan ook niet nodig om vrijwilligers te werven; veel mensen werden benaderd nadat ze bijvoorbeeld een melding van afvaloverlast hadden gedaan bij de gemeente.

Meldingen-app en sensoren

“We hebben nu al ruim 1300 containercoaches!”, vertelt Annelies trots. “We proberen ze zo goed mogelijk te faciliteren en geven hen jaarlijks een blijk van waardering, zoals een bloemetje. Binnenkort lanceren we ook een meldingen-app, waarmee de containercoaches snel een melding aan de gemeente kunnen doen, bijvoorbeeld van een overvolle container. Overigens krijgen steeds meer containers een sensor, die een seintje geeft als de container vol lijkt te raken. Zo kun je efficiënt een ophaalroute inplannen, heb je altijd genoeg inzamelcapaciteit én rijd je duurzamer.” 

Balanceren tussen belangen

Wanneer de gemeente ergens een nieuwe ORAC wil plaatsen, licht zij de straat in via een bewonersbrief, wijkmedia, foldermateriaal en een bewonersbijeenkomst. Annelies: “Bewoners hebben inspraak bij de plaatsing, zij kunnen bijvoorbeeld zeggen: ‘Dit is geen handige locatie.’

Dat vraagt wel wat balanceren van alle partijen. Want iedereen wil graag een ORAC in de straat, maar niemand wil hem precies voor de eigen voordeur. Er zit een aantal eisen aan een geschikte plek voor de container en het kost meestal een parkeerplek. Daarom doen we vanuit de gemeente altijd eerst een parkeerdrukmeting in een straat, vóór we een ORAC plaatsen.” 

Pilot met wijkambassadeurs 

De gemeente Den Haag is sinds kort ook een pilot begonnen met wijkambassadeurs. Dat zijn vrijwilligers die zich tegen een kleine vergoeding inzetten voor het schoonhouden van hun wijk. De wijkambassadeurs werven coaches voor de ORAC’s en vragen wijkgenoten mee te doen aan het schoonhouden van de buurt. Daarvoor krijgen ze professionele training en wisselen ze ervaringen uit met andere wijkambassadeurs. 

De stad is van ons allemaal, uiteindelijk moeten we het samen doen.

Annelies Rebel
Gemeente Den Haag

De hoop terugbrengen

Annelies: “Wijkambassadeurs zijn de echte toppers van onze stad! Betrokken burgers, die graag hun handen uit de mouwen steken om onze mooie stad ook mooi te houden. We zetten ze in wijken in waar de meeste overlast van afval is. Bewoners kunnen weleens moedeloos worden als er veel afval op straat ligt. Het geeft het gevoel dat niemand zich interesseert voor de wijk. Wijkambassadeurs brengen de hoop terug. Ze stimuleren mensen zelf in beweging te komen voor hun wijk. Want de stad is van ons allemaal, uiteindelijk moeten we het samen doen.” 

Geïnspireerd geraakt en ben je benieuwd wat de mogelijkheden zijn in jouw buurt? Neem dan contact op met je gemeente.

Nieuwsgierig geworden?

Containercoaches over hun succes

Containercoach Mieke

In plaats van zich te ergeren aan rotzooi rond containers, besloot Mieke Sakkers deel te worden van de oplossing.

Containercoach Leo

Leo Belinfante zorgt als ‘adoptant’ van twee ondergrondse afvalcontainers dat het ook bovengronds schoon blijft.

Handreiking Adoptie van Afvalbakken

Voor gemeenten

Lees hier meer informatie over de aanpak van Afvalbakadoptie.

Handreiking Adoptie van Afvalbakken

Meer weten over Hagenaren die Den Haag schoonhouden?

Meer informatie

Meer inspirerende voorbeelden