Sluit je aan

Ik wil de Zwerfafvalvergoeding achteraf ontvangen

Als je de Zwerfafvalvergoeding achteraf aanvraagt, krijg je het gehele bedrag in 1 keer uitgekeerd in het erop volgende jaar. Je hoeft dan ook niet vooraf een jaarplan in te dienen. Je voert dit jaar je zwerfafvalaanpak uit en doet een meting in de openbare ruimte aan de hand van de officiële (CROW-)methodiek. Vervolgens volg je de volgende stappen.

Stap 1

Dien tussen 1 januari en 1 april een verantwoording in via de WasteTool van Nedvang. Deze verantwoording gaat dus over het voorgaande jaar.

Ga naar de WasteTool

Stap 2

Vul uiterlijk 1 april de Vragenlijst Beleid & Beheer in via zwerfafval.incijfers.nl.

Stap 3

Lever uiterlijk 1 april de Monitoring Beeldkwaliteit Data aan via zwerfafval.incijfers.nl. Let op: de meting hiervoor dient uitgevoerd te worden gedurende het jaar waarover je de vergoeding terugvraagt. Ga voor meer informatie over deze stap naar de pagina Monitoring Minimaal.

Uitkering vergoeding

Als je stap 1, 2 en 3 hebt afgerond en deze zijn goedgekeurd door Nederland Schoon, heb je aan alle voorwaarden voldaan. Nedvang keert de vergoeding in 1 keer aan je uit en het jaar wordt afgesloten.