Sluit je aan

Meten is weten

Monitoring helpt je bij de uitvoering van een aanpak. Door te monitoren meet je of je maatregelen effect sorteren of dat je je aanpak moet aanpassen. Wil je het probleem van zwerfafval efficiënt oplossen, dan is de juiste informatie onmisbaar.

Aan de slag

De aanschaf van een zwerfafvalmeldsysteem en de praktische toepassing daarvan vragen tijd en budget van een gemeente. Monitoring Basis & Plus biedt een praktijkgericht handboek waarmee de gemeente zelf aan de slag gaat.

Aan de slag met monitoring

Aan de slag

Monitoring in jouw gemeente

Je zwerfafvalaanpak monitoren is niet heel moeilijk. Je hebt er alleen wel tijd voor nodig. Gelukkig hoef je niet zelf het wiel uit te vinden. We hebben hier een aantal makkelijk toepasbare methodes verzameld.

Monitoring Basis & Plus

De Basis Monitoring kijkt naar beleids­ambities en beeldkwaliteit. Met Monitoring Plus krijg je extra instrumenten om inzicht te krijgen in beleving, verhoudingen en samen­stelling van afvalstromen. Beide geven je inzicht in de afvalsituatie in je gemeente. 

Effectmeting Modules

Met deze module meet je het effect van een aanpak op een specifieke locatie. Door voor én na de interventie te meten, krijg je een nauwkeurig beeld van wat de aanpak oplevert.

Winkelgebieden Scan

Om te bepalen hoe schoon een winkelgebied is, wordt er bij de Winkelgebieden Scan volgens een vaste methode gemeten op verschillende onderdelen. Uit de resultaten kan je verbeterkansen halen.

Kennis en tools

Nederland Schoon heeft een handig digitaal schouwformulier ontwikkeld. En een dashboard dat je helpt je aanpak door te ontwikkelen.

Laat je inspireren

Hoe pakken andere gemeente de monitoring van hun zwerfafvalaanpak aan? En welke apps kun je gebruiken om zwerfafval te registeren?

App
Uitlevering Minicontainers Emmen
P1001000

Kies de juiste app

Een overzicht van verschillende apps waarmee vrijwilligers zwerfafval kunnen registreren of aangeven waar zij zwerfafval opruimen. In deze pdf vind je uitleg over de verschillende soorten apps en waar deze voor kunnen worden ingezet.

Kennisdocument

Wat is het nut van effectmetingen bij een integrale, lokale zwerfafvalaanpak? Dit kennisdocument deelt de resultaten van metingen in Emmen en Delft in 2019-2020 en geeft inzicht in de effectiviteit van de gekozen interventies.

Meer inspiratie?

Zoek in onze bibliotheek naar onderzoeken, producten en praktijkvoorbeelden.