Sluit je aan

Meten is weten

Een beleid tegen zwerfafval heeft alleen zin als je weet waar je mee bezig bent. Hoeveel afval is er, waaruit bestaat het en hebben de getroffen maatregelen effect? Wat vinden bewoners ervan? Deze en veel andere vragen zijn maar op één manier te beantwoorden: monitoren. Door monitoring ontstaat inzicht en met inzicht kun je leren en verbeteren. 

Aan de slag

Monitoring in jouw gemeente

De zwerfafvalaanpak binnen een gemeente monitoren is niet moeilijk, maar kost wel tijd. Gelukkig hoef je niet zelf het wiel uit te vinden. We hebben een enkele makkelijk toepasbare methodes voor je verzameld.

Monitoring Minimaal

Om de zwerfafvalvergoeding te ontvangen dien je een minimale inzet te verrichten op het gebied van monitoring. Met Monitoring Minimaal krijg je inzicht of je inzet op het gebied van zwerfafval werkt. Het pakket bestaat uit een vragenlijst en een beperkte monitoring afval.

Monitoring Basis & Plus

Monitoring Basis en Monitoring Plus zijn beproefde meetmethodes die je gemakkelijk kunt inzetten in jouw gemeente. Monitoring Basis geeft een totaalbeeld van de zwerfafvalsituatie. Waarbij Monitoring Plus je meer details geeft over een bepaald gebied of inzicht in de soorten zwerfafval.

Winkelgebieden Scan

De Winkelgebieden Scan meet volgens een vaste methode op verschillende onderdelen hoe schoon een winkelgebied is. Met de resultaten kan je aan de slag om verbeteringen door te voeren. ABR Activatie voert de Winkelgebieden Scan in opdracht van gemeenten uit.

Kennis & tools

Wil je monitoring op een effectieve wijze inzetten? Met deze documenten en instrumenten kan je je grondig voorbereiden en een aanpak ontwikkelen die werkt. 

Laat je inspireren

Hoe pakken andere gemeenten de monitoring van hun zwerfafvalaanpak aan? En welke apps kun je gebruiken om zwerfafval te registeren?

Met welke app ruim je op?

Voor het registeren van zwerfafval zijn er talloze apps ontwikkeld. Maar hoe kies je uit het uitgebreide aanbod? Nederland Schoon wijst je de weg in de jungle van zwerfafval-apps met een overzicht van verschillende apps waarmee vrijwilligers zwerfafval kunnen registreren of aangeven waar zij zwerfafval opruimen.

Wat kun je leren over je lokale aanpak?

Een gemeente zonder zwerfafval is aantrekkelijker voor bewoners, ondernemers en bezoekers. Maar de uitdaging om zwerfafval aan te pakken is voor elke gemeente anders. In de afgelopen jaren hebben we brede ervaring opgedaan door intensief samen te werken met focusgemeenten. Dit kennisdocument deelt de resultaten van metingen in Emmen en Delft in 2019 en 2020 en geeft inzicht in de effectiviteit van de gekozen interventies.

Meer kennis en informatie

De Kenniswijzer Zwerfafval is hét kennisplatform voor de aanpak van zwerfafval. Hier vind je alle informatie, onderzoeken en voorbeelden op het gebied van monitoring en alle andere onderwerpen om het zwerfafvalprobleem op te lossen. 

Heb je vragen over monitoring?

Bel ons via 070-304 20 80 of stuur een mail.

Mail ons nu