Week van de Handhaving in België

Delen

In de Week van de Handhaving gaan handhavers in Vlaanderen op pad om op te treden tegen zwerfafval en sluikstort. Een week lang, dit jaar van 30 september tot en met 6 oktober, houden zij intensief toezicht. Waar nodig worden boetes uitgeschreven. Mooimakers, een initiatief van OVAM, Fost Plus en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, is initiatiefnemer. Zij organiseert de week samen met verschillende afvalbeheerverenigingen, provincies en bestuurders uit heel Vlaanderen.

In een interview legt Els Gommeren, coördinator bij Mooimakers, het idee van de week nader uit: “Het gaat over handhaving in de ruime zin van het woord. Naast beboeten, gaat het om constructief aanspreken van overtreders en het verhogen van de sociale controle (bijvoorbeeld door zichtbaar op te ruimen). Maar ook het belonen van goed gedrag is een belangrijk onderdeel.” Mooimakers zet het handhavingsinitiatief jaarlijks in als onderdeel van hun integrale zwerfafvalaanpak en advies aan gemeenten. Het initiatief werd vier jaar geleden geboren op verzoek van de Gouverneur van West-Vlaanderen om vervuilers een halt toe te roepen. Sinds 2017 vindt de handhavingsweek plaats in heel Vlaanderen. Het aantal deelnemers en acties neemt ieder jaar toe: in 2017 namen meer dan 1000 handhavers deel, in 2018 waren dit er al twee keer zoveel. Voor 2019 hebben zich al meer dan circa 6000 deelnemers geregistreerd. Iedereen die handhavende bevoegdheid heeft over het thema zwerfafval kan meedoen. Deelnemers kunnen hun actie binnen de gemeente vooraf registreren via mooimakers. Gemeenten en politie kiezen zelf op welke tijdstippen en op welke locaties ze medewerkers inzetten.

Impact op gedrag

Ook dit jaar wordt de actieweek ondersteund met een communicatiecampagne. Met radiospots, bestickering van bussen in het openbaar vervoer, maar ook via sociale media, worden burgers aangesproken. Els: “Met de handhavingsweek geven we het grote publiek het signaal dat sluikstorten en zwerfafval niet door de beugel kunnen.” Over de campagne van vorig jaar zegt Els: “Uit een posttest bleek dat de campagne een effect had op het gedrag van de burgers. Burgers dachten dat de kans om aangesproken te worden op hun gedrag aangaande het veroorzaken van zwerfafval en sluikstorten vergroot was. Bovendien werd men ook effectief vaker op dat gedrag aangesproken door publiek en handhavers.”

Handhaving in Nederland

Binnen NederlandSchoon is handhaving eveneens een belangrijke pijler in het advies richting Nederlandse gemeenten. Meer informatie over de inzet van handhaving is te vinden onder het Gemeenteprogramma Zwerfafval.