Belangrijke data voor de aanvraag van de Zwerfafvalvergoeding

Delen

In het onderstaande overzicht vind je alle belangrijke data voor het aanvragen van de Zwerfafvalvergoeding, voorschotten en indienen van verantwoordingen.

Data voor het aanvragen van een voorschot 2020

  • Deadline 1 maart 2020 
  • Aanleveren Jaarplan 2020 in Wastetool
  • Voorwaarde voor het verkrijgen van een voorschot is het invullen van de beleidsvragenlijst 2020 via Zwerfafval.incijfers.nl met deadline 1 maart 2020

Data voor het indienen van een verantwoording over 2019

Let op: De facturen van de verantwoording van 2019 dienen gescheiden te zijn van de verantwoording van het aanvullende jaarplan 2013-2017.

Data voor het indienen van de verantwoording voor het aanvullend jaarplan (2013-2017)

  • Deadline 1 april 2020
  • Aanleveren Verantwoording 2019 in WasteTool, met daarbij de grootboeknummers en de 15 hoogste facturen

Let op: De facturen van de verantwoording 2013-2017 dienen gescheiden te zijn van de verantwoording van 2019.