Voorwaarden aanvraag zwerfafvalvergoeding 2019

Delen

De zwerfafvalvergoeding is in het leven geroepen om gemeenten extra mogelijkheden te bieden bij de aanpak van zwerfafval. Heeft jouw gemeente interesse in een aanvraag? Bekijk dan onderstaand de voorwaarden en de handleiding van de zwerfafvalvergoeding.

In het kader van de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 is vastgelegd dat jaarlijks 20 miljoen euro ter beschikking wordt gesteld voor extra inzet op de preventie en aanpak van zwerfafval. Dit geld, ofwel de zwerfafvalvergoeding, wordt tien jaar lang in de periode 2013-2022 door producenten van verpakkingen via het Afvalfonds Verpakkingen aan gemeenten beschikbaar gesteld. 

Inhoud

Meer informatie

Met inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met NederlandSchoon via zwerfafvalvergoeding@nederlandschoon.nl of 070 – 304 2080.

Met vragen over het proces of het gebruik van WasteTool kun je contact opnemen met je gemeenteadviseur van Nedvang via info@nedvang.nl of 010 – 420 6161.

De zwerfafvalvergoeding van 20 miljoen euro per jaar wordt verdeeld op basis van het aantal inwoners. Er geldt een gelijk bedrag per inwoner voor alle gemeenten. De peildatum voor het inwoneraantal is 1 januari van het voorgaande jaar. Voor 2019 is de peildatum dus 1 januari 2018.