Vraag de zwerfafvalvergoeding aan voor jouw gemeente

Delen

Met de Zwerfafvalvergoeding kunnen gemeenten hun zwerfafvalaanpak verbeteren en versterken. De vergoeding biedt ruimte voor andere werkwijzen en het nemen van extra maatregelen voor een schonere openbare ruimte.

zwerfafvalvergoeding

Vraag de vergoeding aan

De Zwerfafvalvergoeding voor 2020 is aan te vragen in Wastetool van 1 november tot 1 maart, volgens de gebruikelijke verdeelsleutel op basis van het aantal inwoners op peildatum 1 januari 2019. Inspiratie nodig met het vormgeven van de zwerfafvalplannen? Onze regiomanagers helpen je graag op weg.

Zwerfafvalvergoeding 2020

In 2020 kan er gebruik gemaakt worden van negen bestedingscategorieën:    

 • Gedragsbeïnvloeding
 • Participatie/beloning
 • Slimmere voorzieningen/middelen
 • Prikkels ter beïnvloeding
 • Slimmer beheer/opleiding
 • Investering in inrichting
 • Schoon Belonen
 • Monitoring*
 • Overig

*In 2019 hebben de VNG en het Afvalfonds Verpakkingen afgesproken dat de bestedingscategorie Monitoring Minimaal een voorwaarde is om in aanmerking te komen voor de Zwerfafvalvergoeding. Goede monitoring laat zien wat het effect is van je beleidsaanpak en de interventies die je kiest. Met de verkregen inzichten kun je als gemeente nog effectiever omgaan met tijd, geld en middelen.

Monitoring Minimaal omvat 2 stappen:

Stap 1: Registratie van Beleid & Beheer

Gemeenten registreren in een online vragenlijst via zwerfafval.incijfers.nl jaarlijks enkele kernpunten van de zwerfafvalaanpak. Wat zijn de ambities voor schoon en welke beeldkwaliteit wordt nagestreefd? Hoe zijn het beheer en de reiniging op hoofdlijnen georganiseerd?

Stap 2: Beperkte monitoring van de beeldkwaliteit zwerfafval

Dit doe je als volgt:
 • Voer jaarlijks minstens 1 meetronde uit in het voorjaar (maart-juni) of in het najaar (september-november).
 • Doe dit op 50 meetlocaties, verdeeld over gebiedstypen en wijken, en maak daarbij onderscheid tussen centrum en overige gebieden binnen de bebouwde kom.
 • Houd hierbij de 4 CROW beeldmeetlatten voor zwerfafval aan (fijn en grof zwerfafval op verharding en grof zwerfafval in beplanting en op gras).
 • Zorg voor het uploaden van de uitkomsten op zwerfafval.incijfers.nl.
Vragen over Monitoring Minimaal? Mail naar monitoring@nederlandschoon.nl.

Voorschot 2020

Een gemeente komt in aanmerking voor een voorschotfinanciering indien voor 1 maart 2020 het jaarplan 2020 in Wastetool is ingezonden en stap 1 van Monitoring Minimaal is voltooid.

Meer informatie

Wil je meer weten over de aanvraag en verantwoording van de Zwerfafvalvergoeding? Download dan de handleiding. Kom je er dan nog niet uit? Neem vrijblijvend contact op met een van onze regiomanagers.