Vraag de zwerfafvalvergoeding aan voor jouw gemeente

Delen

Met de Zwerfafvalvergoeding kunnen gemeenten hun zwerfafvalaanpak verbeteren en versterken. De vergoeding biedt ruimte voor andere werkwijzen en het nemen van extra maatregelen voor een schonere openbare ruimte.

zwerfafvalvergoeding

Vraag de vergoeding aan

Gemeenten krijgen van Nedvang bericht zodra de aanvraag voor 2019 in WasteTool open staat en het jaarplan Zwerfafval ingediend kan worden. Je kan natuurlijk al wel beginnen met het vormgeven van de zwerfafvalplannen. De gemeenteadviseurs van NederlandSchoon helpen je hier graag bij. 

Het jaarplan bestaat uit het invullen van het WasteTool formulier: een algemene omschrijving van de zwerfafvalaanpak, het verwachte resultaat en een korte omschrijving van de geplande activiteiten. Per activiteit kan een van de zeven bestedingscategorieën worden geselecteerd. Vervolgens kies je of een voorschot gewenst is.

Zó doe je dat:

  • Log in op WasteTool
  • Ga naar 'Zwerfafval' en klik op 'Jaarplan'
  • Vul het jaarplan in en klik op 'opslaan'. Je kunt het plan ook printen of als PDF opslaan.
  • Upload eventueel een (meerjaren)plan als bijlage in WasteTool 
  • Klik op 'indienen' en verzenden'
Let op: Aanvragen ingediend na 1 maart komen niet in aanmerking voor kwartaalvoorschotten. 

Aanvraag criteria

Voor de Zwerfafvalvergoeding moet er sprake zijn van extra inspanningen voor de preventie en de aanpak van zwerfafval. Reguliere werkzaamheden worden niet vergoed. Vaker vegen telt dus niet, maar vegen met een slimmer systeem weer wel. Na de goedkeuring wordt de Zwerfafvalvergoeding uitbetaald door het Afvalfonds Verpakkingen via de WasteTool van Nedvang.