Vraag de zwerfafvalvergoeding aan voor jouw gemeente

Delen

Met de Zwerfafvalvergoeding kunnen gemeenten hun zwerfafvalaanpak verbeteren en versterken. De vergoeding biedt ruimte voor andere werkwijzen en het nemen van extra maatregelen voor een schonere openbare ruimte. Hier lees je hoe de Zwerfafvalvergoeding aan kunt vragen.

De Zwerfafvalvergoeding is jaarlijks aan te vragen in de WasteTool volgens de gebruikelijke verdeelsleutel op basis van het aantal inwoners op 1 januari van het voorgaande jaar.
 
Aanvragen is eenvoudiger dan je denkt. Beantwoord hiervoor de volgende vraag: Wil je de vergoeding aanvragen als voorschot? 
 

Ja, ik wil de Zwerfafvalvergoeding ontvangen als voorschot.

Als je de Zwerfafvalvergoeding als voorschot aanvraagt, dan wordt de vergoeding in 4 kwartalen in het betreffende jaar uitgekeerd. Om de vergoeding als voorschot te ontvangen, volg je de volgende stappen:

Stap 1: Dien een jaarplan in via de WasteTool van Nedvang. Deze staat van 1 november tot en met 1 maart open voor indieningen. 

Stap 2: Vul de Vragenlijst Beleid & Beheer in via Zwerfafval.incijfers.nl en zorg dat deze ten laatste op 1 maart is afgerond. Wanneer stap 1 en 2 zijn afgerond en goedgekeurd door Nederland Schoon wordt de vergoeding verspreid over 4 kwartalen als voorschot uitgekeerd door Nedvang. Aan het einde van het jaar wordt de vergoedingsperiode afgesloten middels een verantwoording. Deze lever je aan het begin van het daaropvolgende jaar in:

Stap 3: Dien de verantwoording in via de WasteTool. Deze staat van 1 januari tot en met 1 april open voor het invullen van de verantwoording.

Stap 4: Lever de Monitoring Beeldkwaliteit Data ten laatste 1 april aan via Zwerfafval.incijfers.nl. Let op: de meting hiervoor dient uitgevoerd te worden gedurende het jaar waarover je verantwoording hebt aangevraagd. Ga voor meer informatie over deze stap naar de pagina Monitoring Minimaal.

Als stap 3 en 4 zijn afgerond en goedgekeurd door Nederland Schoon wordt het jaar afgesloten en heb je aan alle voorwaarden voldaan.

Nee, ik wil de Zwerfafvalvergoeding achteraf ontvangen.

Als je de Zwerfafvalvergoeding achteraf aanvraagt, krijg je geen voorschot maar wordt het gehele bedrag in 1 keer uitgekeerd in het daaropvolgende jaar. Je hoeft dan ook geen jaarplan vooraf in te dienen. Je voert dit jaar je zwerfafvalaanpak uit en doet een meting in de openbare ruimte aan de hand van de officiële (CROW-)methodiek. Vervolgens volg je de volgende stappen:

Stap 1: Dien een verantwoording in via de WasteTool van Nedvang. Deze staat van 1 januari tot en met 1 april open voor het invullen van de verantwoording. Je levert hier dus een verantwoording in over het voorgaande jaar.

Stap 2: Vul de Vragenlijst Beleid & Beheer in via Zwerfafval.incijfers.nl en zorg dat deze ten laatste op 1 april is afgerond.

Stap 3: Lever de Monitoring Beeldkwaliteit Data ten laatste 1 april aan via Zwerfafval.incijfers.nl. Let op: de meting hiervoor dient uitgevoerd te worden gedurende het jaar waarover je de vergoeding terugvraagt. Ga voor meer informatie over deze stap naar de pagina Monitoring Minimaal.

Als stap 1, 2 en 3 zijn afgerond en goedgekeurd door Nederland Schoon wordt de vergoeding in één keer uitgekeerd door Nedvang, wordt het jaar afgesloten en heb je aan alle voorwaarden voldaan.

Alle data op een rijtje

Voor alle belangrijke data rondom de Zwerfafvalvergoeding kun je terecht op de pagina belangrijke data.

Wij staan voor je klaar

Nederland Schoon is verantwoordelijk voor de beoordeling van de jaarplannen en bijbehorende financiën. Met alle vragen over de aanvraag en beoordeling van de Zwerfafvalvergoeding kun je dus bij ons terecht. Bel via 070-304 20 80 of mail via zwerfafvalvergoeding@nederlandschoon.nl.

Hulp nodig bij het vormgeven van de zwerfafvalaanpak in jouw gemeente? Neem dan vrijblijvend contact op met één van onze regiomanagers. Bekijk voordat je de vergoeding aanvraagt ook de handleiding voor het aanvragen en besteden van de Zwerfafvalvergoeding.