Roosendaal blijft schoon met Green Ups en Schoon-coaches

Delen

Green Up's, Troep onder de loep, Supporter van Schoon coaches. Het zijn enkele van de geslaagde initiatieven om Roosendaal schoon te krijgen en te houden, zo vertelt wethouder Beheer Openbare Ruimte Saskia Schenk.

Saskia Schenk, Wethouder Beheer en Openbare Ruimte, Roosendaal

Een schone leefomgeving is een verantwoordelijkheid van ons allemaal en niet alleen van de gemeente. Daarom hebben wij eind juni inwoners uitgenodigd, die al actief en betrokken waren bij het zwerfvuilprobleem en zich reeds inspanden voor een schone en veilige leefomgeving. Toen is ‘Roosendaal Schoon’ van start gegaan. Bijna iedere wijk of dorp heeft nu een Supporter van Schoon-coach.

Schooncoaches faciliteren

In de wijk Langdonk werd met een zeer actief bewonersplatform en de basisschool gestart met het project ‘Schoon is Gewoon in Langdonk’. Nu gaan ook in andere wijken en dorpen schooncoaches aan de slag om inwoners te motiveren mee te doen om hun buurt schoon te houden. Dit slaat goed aan; we zien steeds vaker mensen een rondje maken in hun buurt. De coaches worden hierbij gefaci­liteerd door de gemeente. Ook worden ze geholpen door andere actieve Supporters van Schoon in de buurt en is er een speciaal programma voor basisscholen. Hierbij krijgen scholieren niet alleen voorlichting, maar gaan ze ook zelf intensief aan de slag door bijvoorbeeld kunst­werken van zwerfafval te maken.

Sparen via Green Ups

“We zien dat steeds meer middelbare scholen spontaan aan de slag gaan met een opruimactie in de omgeving. Dit stimuleren wij door hier Green Up’s neer te zetten, waarmee scholie­ren door het inleveren van blikjes, flesjes of drankkartonnen een beloning krijgen die ze aan een boodschap of een goed doel kunnen besteden. Er is inmiddels echt sprake van een beweging in Roosendaal. Steeds meer mensen sluiten zich bij ons aan. Inmiddels is de naam van de Facebookpagina gewijzigd in ‘Rommel in Roosendaal aanpakken’, dus we zijn zeker op de goede weg.”

Met Green Up's stimuleren wij scholieren om blikjes, flesjes en drankkartonnen in te leveren

Saskia Schenk | Wethouder Beheer Openbare Ruimte