De kracht van samenwerking: belangrijke inzichten en tips

Delen

In de webinar De kracht van samenwerken vertelden Canal Cleanup Delft, Plastic Soup Foundation, Nederland Schoon en Heerenveens wethouder Jaap van Veen over hoe je voor een goed samenwerkingsverband zorgt. En wat samenwerking oplevert. Lees de belangrijkste inzichten en tips. Of kijk het hele webinar op Youtube.

Canal Cleanup Delft


Mira Roosenburg en Angelique Stroomberg vertelden hoe zij diverse partijen betrekken bij hun opschoonactie. De Canal Cleanup is een opschoonactie waarbij vrijwilligers te voet en in milieuvriendelijke voertuigen te water, samen de grachten van Delft schoonmaken. De eerste editie was in juli 2019 met 55 deelnemers, aan de derde editie in september 2020 deden maar liefst 200 mensen mee, waaronder de wethouder. Meer deelnemers was door corona niet mogelijk. Goed samenwerken was erg belangrijk om dit vrijwilligers initiatief - de ambitie is om een landelijk opererende stichting te maken van de Canal Cleanup - zo snel te laten groeien. "Voor goede samenwerking is het belangrijk elkaar aan te voelen, vertrouwen, en afspraken na te komen. We kennen elkaar nog niet zo lang, anderhalf jaar. Maar we hebben aan een half woord genoeg," aldus Mira en Angelique.

Tips


Bekijk de presentatie van Canal Cleanup Delft. >

Plastic Soup Foundation en Nederland Schoon
 

Maria Westerbos en Helene van Zutphen vertelden hoe de bijzondere samenwerking tussen hun organisaties zorgde voor fantastische resultaten op de World Cleanup Day. Maar liefst 40.000 mensen deden mee, in 2.517 geregistreerde acties en er zijn maar liefst 127.000 items in de Litterati app geregistreerd. Maria Westerbos vertelt over de samenwerking: " Onze organisaties kennen elkaar al 10 jaar en de verschillen waren aanvankelijk groot. Maar de tijden veranderen. We hebben hetzelfde doel: zwerfafval stoppen. Voor samenwerking is durf nodig. Samen staan we sterker. En daar worden we allemaal beter van."

Tips


Bekijk de video van World Cleanup Day. >

100% Zwerfafvalvrij Friesland
 

 Heerenveens wethouder Jaap van Veen schoof aan om te vertellen over de aanpak 100% zwerfafvalvrij Friesland en benadrukte vooral het belang van lokale samenwerkingen. “Onder de gezamenlijke paraplu van het Gemeenteprogramma van Nederland Schoon ging het echt om de persoonlijke aanpak per gemeente. Op ónze posters stonden ónze lokale ondernemers. Autonomie stond in de Friesland 100% Zwerfafvalvrij aanpak dus echt voorop. Zo was er voor een school in Akkrum geen ruimte binnen de oud-papier inzameling. Met hen zijn we een pilot aangegaan waarbij zij maandelijks met roulerende groepen zwerfafval raapten en zo spaarden voor nieuw speeltoestel. Deze pilot heeft geresulteerd in ons zwerfafvalprogramma Schoon Belonen Heerenveen, waar in de eerste maand al 25 organisaties op ingeschreven hebben. Kijk, kinderen hoef je niet aan te sporen om erop uit te gaan, maar door hun enthousiasme krijg je de ouderraad en school mee. Steeds meer scholen willen nu meedoen met Schoon Belonen Heerenveen."

Tips


Bekijk de presentatie van 100% Friesland Zwerfafvalvrij. > 

Toelichting presentatie

De presentatie Friesland 100% Zwerfafvalvrij laat zien dat een combinatie van samenwerken in een brede coalitie, veel communicatie en uitgebreide monitoring leidt tot een succesvolle zwerfafvalaanpak door de hele provincie. 

Bekijk het hele webinar

Benieuwd naar het hele webinar? Kijk dan de onderstaande video. 

YouTube filmpjes zijn alleen zichtbaar als je marketing-cookies accepteert.