De unieke zwerfafvalaanpak van Kleurrijk Buiten

Delen

Kleurrijk Buiten, onderdeel van Verheij Integrale groenzorg, betrekt omwonenden bij het groen in de buurt. Samen de buitenruimte schoonhouden hoort daarbij. Cees Lock, manager Omgeving & Participatie vertelt.

“Via Kleurrijk Buiten brengen we de buitenruimte dichtbij de bewoner. Wij proberen ze actief bij ons werk te betrekken. Bij Verheij ga ik over het vergroten van de participatie. Veel mensen met wie ik in contact kom, hebben superleuke ideeën voor het groen in hun omgeving. Wij ondersteunen ze graag daarin. Bij andere groenvoorzieners bestaat naar mijn weten mijn functie niet. Onze aanpak is dus vrij uniek. Als groenvoorziener is zwerfafval voorkomen en opruimen ook een onderdeel van ons werk. Wij stellen het dan ook zeer op prijs als bewoners ons daarbij helpen. We geven ze dan ook graag een afvalgrijper. Als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt voor de buitenruimte blijft het uiteindelijk schoner.

Signaalfunctie

“Natuurlijk zijn er plekken waar veel zwerfafval ligt en opruimen door bewoners onvoldoende helpt. Als het ergens de spuigaten uitloopt, dan zorgen wij dat we hier gewoon meer inzet plegen. In die zin hebben de mensen die zelf schoonmaken ook een signaalfunctie. Zo helpen we elkaar. De plaatsen waar afvalgrijpers zijn uitgedeeld zijn op het zicht een stuk schoner, al hebben we dit niet officieel gemeten. Bewoners zijn zich er bewuster van zwerfafval en wat ze er zelf aan kunnen doen. Het valt mij op dat best veel mensen betrokken zijn bij hun omgeving en niet direct naar de gemeente wijzen, dat die het maar op moet ruimen. Bewoners hebben verschillende motieven om een grijper te pakken. Ze maken zich bijvoorbeeld zorgen over het milieu en dierenwelzijn. Of ze willen gewoon in een nette omgeving wonen.”

Goede publiciteit


“In de gemeenten waar we actief zijn proberen we met actieve inwoners of organisaties aan te sluiten bij de Landelijke Opschoondag. Vaak organiseren de mensen zelf al wat en hoeven we daar alleen maar te ondersteunen. Maar, we zetten zelf ook acties op. Als we zelf iets organiseren, of weet hebben van een mooie opschoonactie, zorgen wij voor de materialen en de publiciteit. Het is leuk en motiverend voor mensen om hun inzet terug te zien in de krant. Laatst hebben we nog een journalist langs het Niftarlake College gestuurd omdat leerlingen een onderzoek deden naar de hoeveelheid en soorten zwerfafval in de omgeving van de school. Heel leuk en interessant.”

Binding met de buurt

“Mensen zijn heel positief over onze aanpak. Omdat we artikelen en advertenties in lokale kranten en op sociale media plaatsen weten ze ons te vinden. Het is niet moeilijk om ze mee te krijgen, vooral scholen, verenigingen en vrijwilligersorganisaties doen graag mee. Voor ons was het betrekken van bewoners een logische stap omdat het bij ons werk aansluit. Daarnaast zorg het voor veel binding met de omgeving en positieve publiciteit.