Leren & doen: schrijf je in voor een toepassingstraject

Delen

Kun jij hulp en een sparring partner gebruiken bij de aanpak van zwerfafval op snoeproutes, evenementen of markten? Dan is een toepassingstraject misschien iets voor jou. In april starten Rijkswaterstaat en NederlandSchoon met de eerste drie toepassingstrajecten.

Een toepassingstraject is een themagericht leer- en-doe-traject waar je met een groep gemeenten of beheerders aan deelneemt. Je krijgt de nieuwste kennis over zwerfafval aangereikt en gaat zelf aan de slag met een aanpak. Deelname is gratis.

Wat houdt deelname in?

 
In een toepassingstraject ga je zelf aan de slag met het ontwikkelen van een zwerfafvalaanpak voor het thema waarop je hebt ingeschreven. Daarbij krijg je ondersteuning in de vorm van drie bijeenkomsten (start-, tussentijds en afronding), een digitaal communicatieplatform en zo nodig beperkt maatwerkadvies. Daarnaast is er een toepassingspakket beschikbaar met een bundeling van inspiratielijsten, tips, stappenplannen en hulpmiddelen. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer analyse, monitoring, gedragsbeïnvloeding, selectie van effectieve interventies en communicatie.

Meer toepassingstrajecten in 2018


In de loop van het jaar volgen nog andere toepassingstrajecten. Op de rol voor 2018 staan verder afvalbakken, participatie, zwerfafval langs wegen en op parkeerplaatsen en winkelgebieden. Voor de thema’s bijplaatsing, jachthavens en stranden wordt alleen een toepassingspakket gemaakt. Deze komen in het eerste half jaar van 2018 gereed. 

Info & aanmelding

 • Startbijeenkomst Toepassingstraject Snoeproutes: 
  Aanmelden voor dit traject kan bij Jos Baan via mailadres: jbaan@nederlandschoon.nl.
  Datum: donderdag 31 mei.
  Tijd:  09.30 tot 13.00 uur (inclusief lunch).
  Locatie: Rijkswaterstaat, Croeselaan 15, naast Utrecht Centraal.
   
 • Toepassingstraject Markten: 
  Meld je aan voor dit traject bij Martijn van Weert via mailadres: mvanweert@nederlandschoon.nl.

Na de zomer volgen meer data en aanmeldmogelijkheden voor toepassingstrajecten.