Leren & doen: schrijf je in voor een toepassingstraject

Delen

Kun jij hulp en een sparringpartner gebruiken bij het formuleren van je zwerfafvalaanpak. En wil je aan de slag met participatie, afvalbakken, bijplaatsing en beleving? Dan is een toepassingstraject iets voor jou.

Een toepassingstraject is een themagericht leer-en-doe-traject waar je met een groep gemeenten of beheerders aan deelneemt. Je krijgt de nieuwste kennis over zwerfafval aangereikt en gaat zelf aan de slag met een aanpak. Deelname is gratis.

Markt

Wat houdt deelname in?

 
In een toepassingstraject ga je zelf aan de slag met het ontwikkelen van een zwerfafvalaanpak voor het thema waarop je hebt ingeschreven. Daarbij krijg je ondersteuning in de vorm van drie bijeenkomsten (start-, tussentijds en afronding)  en zo nodig beperkt maatwerkadvies. Daarnaast is er een toepassingspakket beschikbaar met een bundeling van inspiratielijsten, tips, stappenplannen en hulpmiddelen. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer analyse, monitoring, gedragsbe├»nvloeding, selectie van effectieve interventies en communicatie. 

Startdata Toepassingstrajecten

  • Voorkomen van bijplaatsingen - 17 januari
  • De basis op orde - 24 januari
  • Schone stranden - 14 februari
  • Schone rivieren - 28 februari
  • Schone evenementen - 28 maart
  • Participatie - 11 april
  • Zwerfafval langs doorgaande wegen - 16 mei
  • Schoon en gescheiden door de juiste openbare prullenbak op de juiste plek - 30 mei
  • Voorkomen van bijplaatsingen - 2e kwartaal, datum volgt
  • Communicatie en gedrag - 2e kwartaal, datum volgt

Meer weten?

Aanmelden voor een toepassingstraject kan via Stefan van der Wal (stefan.vander.wal@rws.nl).