Sturen op beleving: verander de ervaring van de openbare ruimte

Delen

Het is schoon, maar veel inwoners ervaren dat niet zo? Vaak een kwestie van beleving. Bij het beheer van de openbare ruimte krijgt dit thema de laatste jaren meer aandacht, maar het wordt nog niet breed ingezet. De Landelijke Aanpak Zwerfafval komt met een handreiking die je verder helpt.

Schoonmaker met afvalbakken.

De Handreiking Sturen op Beleving is in opdracht van de partners in de Landelijke Aanpak Zwerfafval ontwikkeld. Aan de hand van vijf beheerthema’s krijg je hiermee belangrijke tips om beter te kunnen sturen op beleving, zodat inwoners zich prettiger en veiliger voelen in hun omgeving.

3 inzichten

In de handreiking staan tal van handige tips om te sturen op beleving. Onderstaand vind je 3 belangrijke inzichten. 

Stuur op beleving

Sturen op frequentie of op beeldkwaliteit zijn veel gebruikte instrumenten bij de bepaling van hoe schoon het is in de openbare ruimte. Toch zijn er genoeg gemeenten die hun schoonheidsdoel volgens die methode prima halen, maar desondanks ontevreden burgers hebben die de omgeving als minder plezierig beleven.

Beleving bepaalt gedrag

Bewoners voelen zich in een vuile omgeving onprettiger en onveiliger. Dat is jammer én vervelend want het veroorzaakt ook negatief gedrag. Inwoners die een straat als vies ervaren, maken die straat ook sneller vies. 

Gedragsbeïnvloeding werkt

Vanuit sociaal psychologisch praktijkonderzoek zijn een aantal maatregelen ontwikkeld die de beleving positief sturen. Betrokkenheid tonen en zichtbaar schoonmaken zijn twee van die maatregelen. Een sticker met een positieve schoonboodschap op een afvalbak helpt ook.