Sturen op beleving: verander de ervaring van de openbare ruimte

Delen

Het is schoon, maar veel inwoners ervaren dat niet zo? Vaak een kwestie van beleving. Bij het beheer van de openbare ruimte krijgt dit thema de laatste jaren meer aandacht, maar het wordt nog niet breed ingezet. De Landelijke Aanpak Zwerfafval komt met een handreiking die je verder helpt.

De Handreiking Sturen op Beleving is in opdracht van de partners in de Landelijke Aanpak Zwerfafval ontwikkeld. Aan de hand van vijf beheerthema’s krijg je hiermee belangrijke tips om beter te kunnen sturen op beleving, zodat inwoners zich prettiger en veiliger voelen in hun omgeving.

Beleving en schoonheid

Sturen op frequentie of op beeldkwaliteit zijn veel gebruikte instrumenten bij de bepaling van hoe schoon het is in de openbare ruimte. Toch zijn er genoeg gemeenten die hun schoonheidsdoel volgens die methode prima halen, maar desondanks ontevreden burgers hebben die de omgeving als minder plezierig beleven.

Relatie beleving en gedrag

Die bewoners voelen zich in zo’n omgeving ook echt onprettiger en onveiliger. Niet alleen jammer, maar ook vervelend, want het veroorzaakt ook negatief gedrag. Inwoners die een straat als vies ervaren, maken die straat ook sneller vies. 

Schoonmaker met afvalbakken.

Positieve beïnvloeding

Gelukkig is die schoonbeleving te beïnvloeden op meer manieren dan door alleen te zorgen dat het voldoende schoon is. Vanuit sociaal psychologisch praktijkonderzoek zijn een aantal maatregelen ontwikkeld die de beleving positief sturen. Bijvoorbeeld door betrokkenheid te laten zien, zoals door zichtbaar schoonmaken. Of door in de openbare ruimte te laten zien dat buurtbewoners het schoon houden, bijvoorbeeld via een sticker op een (geadopteerde) afvalbak, of te laten zien dat er veel Supporters van Schoon zijn in de buurt.

Download de handreiking

Wil je ook weten hoe je met effectieve maatregelen inspeelt op de beleving van de publieke ruimte? Download de handreiking: Sturen op beleving.