Een schoner, veiliger station? Zó deden ze het bij De Vink

Station de Vink scoorde slecht op sociale veiligheid, overlast door hangjongeren, zwerfafval en ruimtelijke kwaliteit. Slimme samenwerking en schijnbaar eenvoudige ingrepen zorgden voor een aanzienlijke verbetering in de beleving van het gebied door omwonenden, ondernemers en treinreizigers.

Samenwerking

Het stationsgebied bevindt zich op de gemeentegrens tussen Leiden en Voorschoten; een grijs gebied wat betreft onderhoudsverantwoordelijkheden. Om dit gebied samen schoon te krijgen was het belangrijk de krachten te bundelen en heldere afspraken te maken. De aanpak van Station De Vink is een initiatief van de gemeenten Leiden en Voorschoten, de NS en NederlandSchoon.

Ingredïenten aanpak

De belangrijkste ingredïenten voor de verbetering van stationsgebied De Vink zijn:

  • langere verlichting langs de busbaan in de tunnel
  • beter onderhoud, onkruid en weesfietsen verwijderen
  • meer kleurrijke beplanting rondom het station
  • grotere en meer opvallende afvalbakken
  • welkomstborden
  • een muurschildering

Verbeterde bezoekersbeleving

Dankzij alle ingrepen is stationsgebied nu een fijne plek voor reizigers en ondernemers; het gebied voelt minder anoniem, levendiger en een stuk veiliger. Dankzij de grotere afvalvoorzieningen en meer inzet op onderhoud ligt er minder zwerfafval en vinden mensen het gebied prettiger om te komen. 

Vooral de muurschildering vinden mensen erg aansprekend. Het kunstwerk vertelt het verhaal van de omliggende gemeenten en het station. In het midden staat een vink, daarnaast prijkt de oude blauwe tram die het station vroeger aandeed en aan weerszijden van het tafereel staan foto's van markante gebouwen uit Leiden en Voorschoten. Zo wordt de verbinding tussen beide gemeenten prachtig gevisualiseerd.

Meer weten?

Wil jeaan de slag met schoon in jouw stationsgebied? Dan vind je meer informatie in deze documenten: 

"Door de goede samenwerking met gemeente Voorschoten, NS en NederlandSchoon is het ons gelukt om dit plan uit te rollen. Bezoekers zagen het stationsgebied vooral als ‘functioneel’ en als ‘grijs en saai’. Dit was zeker een impuls om als gemeenten de krachten te bundelen en hier verandering in te brengen."

Paul Laudy | wethouder Leiden