Schoon op de kaart: Zó doen we dat!

Delen

Een grootscheepse aanpak van zwerfafval en plastic flesjes door bedrijven in samenwerking met gemeenten, scholen en (sport)verenigingen vindt plaats in Heerenveen, Rotterdam-Noord, Meierijstad en Zaandam. Elke locatie kent een eigen passende zwerfafvalaanpak. Als de resultaten op de vier locaties positief zijn, wordt de inzet voorjaar 2019 verder uitgerold over meer gemeenten.

70 tot 90% reductie


In het najaar van 2020 is de hoeveelheid kleine plastic flesjes in het zwerfafval met 70 tot 90% gereduceerd en worden 90% van de kleine plastic flesjes gerecycled. Dat is de afspraak die staatssecretaris Van Veldhoven met het verpakkende bedrijfsleven in maart 2018 heeft gemaakt. En dát is het doel van een grootscheepse aanpak van zwerfafval en flesjes door de bedrijven die hier aan mee doen: supermarkten, producenten, tankstations, horeca, groothandels, vastgoed- en afvalbedrijven. In samenwerking met gemeenten, scholen en (sport)verenigingen steekt men de handen uit de mouwen.

Schoonopdekaart gemeenten

De  Schoonopdekaart aanpak vindt plaats in Heerenveen, Rotterdam-Noord, Meierijstad en Zaandam en bestaat uit tal van maatregelen, gecoördineerd door NederlandSchoon. Er staan onder andere extra afvalbakken en opschoonacties voor straten, parken en pleinen. Supermarkten en andere retailers nemen de verantwoordelijkheid om hun omgeving in een straal van minimaal 100 meter schoon te houden én flesjes in te zamelen. Lokale campagnes met incentiveprogramma’s, informatie en educatie ondersteunen de acties. 
 

 

 

Interactieve kaarten met adoptiepunten

In Schoonopdekaart gemeenten houden ondernemers samen met scholen,(sport)verenigingen en andere vrijwilligers hun omgeving schoon. Op de interactieve online kaarten voor Heerenveen, Rotterdam-Noord, Meierijstad en Zaandam kun je zien wie, welk gebied geadopteerd heeft. Ook de locaties waar een "plastic flesjesbak" te vinden is staan op de kaart. Behalve in Heerenveen waar extra NederlandSchoon afvalbakken worden ingezet. Zo wordt de inzet van alle ambassadeurs zichtbaar.

Brede zwerfafvalaanpak

Als de resultaten op de vier locaties positief zijn, wordt de inzet verder uitgerold over meer gemeenten. Het bedrijfsleven levert zo extra nationale slagkracht voor een brede zwerfafvalaanpak waarbij plastic flesjes een belangrijke rol spelen.

Nederland schoon, dat doen we samen

Een Nederland zonder zwerfafval is belangrijk voor mens, dier en milieu. Het is bepalend voor ons leefplezier in de buurt en voor de manier waarop we veiligheid ervaren op straat. Met de Schoonopdekaart aanpak, zetten de gecommitteerde partijen zich gezamenlijk in om zwerfafval terug te dringen en grondstoffen optimaal her te gebruiken.