5 maart: voorlichtingsbijeenkomst Schoon Belonen

Op 5 maart vindt een voorlichtingsbijeenkomst plaats voor gemeenten met interesse in Schoon Belonen. Schoon Belonen is, na de tweejarige pilot waarin onderzocht werd hoe een collectief beloningssysteem kan bijdragen aan het voorkomen en inzamelen van zwerfafval, nu een structureel programma binnen NederlandSchoon.

Alle gemeenten kunnen zich nu aansluiten om bij inwoners het bewust en verantwoord omgaan met grondstoffen te stimuleren. De eerste voorlichtingsbijeenkomst is gepland maandagmiddag 5 maart in Utrecht.

Tijdens deze bijeenkomst krijgen geïnteresseerde gemeenten informatie over wat Schoon Belonen kan betekenen in de eigen gemeente. Deelnemers kunnen leren van inzichten uit de pilot en krijgen handvatten om zelf aan de slag te gaan. Ook gemeenten die aan de pilot hebben deelgenomen en die hun plannen willen updaten of ervaringen willen delen, zijn van harte welkom. 

Deelnemen

Het Schoon Belonen-programma is gericht op de aanpak van zwerfafval met focus op educatie, gedragsverandering en bewustwording. Gemeenten kunnen zich aanmelden voor de voorlichtingsbijeenkomst op 5 maart via een e-mail.

24 MAART 2018 Landelijke opschoondag Één buurt Één missie Doe ook mee!