Alles over Schoon Belonen

Delen

Binnen Schoon Belonen werken gemeenten en maatschappelijke organisaties samen om zwerfafval in Nederland zoveel mogelijk te voorkomen en te bestrijden.

Pilot Schoon Belonen afgerond

Schoon Belonen heeft in de tweejarige pilot onderzocht hoe een collectief beloningssysteem kan bijdragen aan het voorkomen en inzamelen van zwerfafval. Ruim 100 gemeenten beloonden scholen, sportclubs en andere maatschappelijke organisaties voor het inzamelen en opruimen van kleine plastic flesjes, blikjes en eventueel ander verpakkingsmateriaal. De initiatiefnemers van de pilot waren VNG, Natuur & Milieu en Afvalfonds. De evaluatie van de pilot, in de vorm van een rapportage en aanbiedingsbrief is beschikbaar op de VNG website.

Het programma

Schoon Belonen is een structureel programma binnen NederlandSchoon. Het programma is gericht op de aanpak van zwerfafval, met een focus op educatie, gedragsverandering en bewustwording. Alle gemeenten kunnen zich aansluiten om bij inwoners, en met name jongeren, het bewust en verantwoord omgaan met grondstoffen te stimuleren.

Ter inspiratie kunnen de gemeenten gebruik maken van de kennis, ervaringen en materialen via NederlandSchoon om gedrag rondom zwerfafval te veranderen.

Met scholen en sportclubs

Schoon Belonen biedt gemeenten de kans om hun zwerfafvalbeleid een extra impuls te geven en hier meer inwoners bij te betrekken. Gemeenten kunnen deelnemen op voorwaarde dat het systeem kostenefficient is en aantrekkelijk voor deelname door organisaties als wijkverenigingen, scholen en sportclubs. Zij hebben dan bijvoorbeeld een inzamelpunt op hun locatie of organiseren zwerfafvalacties om de buurt schoon te houden. Bijvoorbeeld via de adoptie van een park of snoeproute.Gemeenten moeten streven naar meetbare resultaten en er moeten opschoonacties gehouden worden. Ze mogen zelf bepalen hoe ze zwerfafvalacties belonen en welke hoogte deze beloning heeft. Bij voorkeur in samenwerking met de deelnemende organisaties.

Vergoeding en ondersteuning

  • Gemeenten kunnen de zwerfafvalvergoeding van € 1,18 (2017) per inwoner aan dit project besteden.
  • Voor de inzameling stelt het Afvalfonds Verpakkingen de reguliere vergoeding (€ 756 per ton in 2017) beschikbaar.
  • Er worden afvalbakken beschikbaar gesteld voor de deelnemende maatschappelijke organisaties.  
  • Er is ondersteunend communicatiemateriaal beschikbaar voor gemeenten.

Meer weten?

Wil je meer weten over dit project? Neem dan contact met ons op via schoonbelonen@supportervanschoon.nl.
 

"Het gaat erom dat we met elkaar zorgen voor minder zwerfafval, betere afvalscheiding en meer maatschappelijke betrokkenheid"

Kees Kerstens | projectleider