Pilot Schoon Belonen

Delen

Binnen de pilot Schoon Belonen werken gemeenten en maatschappelijke organisaties samen om zwerfafval in Nederland zoveel mogelijk te voorkomen en te bestrijden. Het project is een initiatief van de VNG, Natuur & Milieu en het Afvalfonds Verpakkingen.

Omvang en reikwijdte

Ruim 100 gemeenten gaan scholen, sportclubs en andere maatschappelijke organisaties belonen voor het inzamelen en opruimen van kleine plastic flesjes, blikjes en eventueel ander verpakkingsmateriaal. De wijze waarop verschilt per gemeente.

Ter inspiratie kunnen de gemeenten gebruik maken van de kennis, ervaringen en materialen van NederlandSchoon en Natuur & Milieu om gedrag rondom zwerfafval te veranderen. 

Doel & ambitie

De vergelijkende pilot duurt twee jaar en moet leiden tot de vermindering van zwerfafval op straat en zorgen voor meer retourstromen voor recycling. Hoe meer verschillende initiatieven de komende twee jaar inzicht geven in wat goed werkt, hoe beter. Einddoel is om erachter te komen welk beloningssysteem leidt tot de grootste vermindering van zwerfafval. Uiteindelijk moet er in 2018 een landelijk dekkend beloningssysteem worden gerealiseerd. 

Met scholen en sportclubs

Deze pilot biedt gemeenten de kans om hun zwerfafvalbeleid een extra impuls te geven en hier meer inwoners bij te betrekken. De voorwaarden om mee te doen zijn dat het systeem kostenefficiënt is en voor organisaties als wijkverenigingen, scholen en sportclubs aantrekkelijk om mee te doen. Zij hebben dan bijvoorbeeld een inzamelpunt op hun locatie of organiseren zwerfafvalacties om de buurt schoon te houden. Bijvoorbeeld via de adoptie van een park of snoeproute. 

Gemeenten mogen een eigen invulling geven aan de proef, maar moeten wel zorgen dat de resultaten meetbaar zijn en er moeten opschoonacties gehouden worden. Ze mogen zelf de manier waarop ze organisaties voor hun zwerfafvalacties belonen bepalen en welke hoogte deze beloning heeft.

Vergoeding en ondersteuning

  • Gemeenten kunnen de zwerfafvalvergoeding van € 1,18 (2017) per inwoner aan dit project besteden.
  • Voor de inzameling stelt het Afvalfonds Verpakkingen de reguliere vergoeding (€ 756 per ton in 2017) beschikbaar.
  • Er worden afvalbakken beschikbaar gesteld voor de deelnemende maatschappelijke organisaties.  
  • Er is ondersteunend Supporter van Schoon communicatiemateriaal beschikbaar voor gemeenten.

Meer weten?

Wil je meer weten over dit project? Neem dan contact met ons op via schoonbelonen@supportervanschoon.nl 

 

Het gaat erom dat we met elkaar zorgen voor minder zwerfafval, betere afvalscheiding en meer maatschappelijke betrokkenheid

Kees Kerstens | projectleider