Pilot Schoon Belonen in Den Haag: slim gebruiken wat de gemeente al in huis heeft

Delen

Stadsboerderijen als centraal inzamelpunt, afdeling Milieueducatie met goede schoolcontacten, bestaande opruimdagen en een beloningssysteem als de Gulden Klinker. Den Haag maakt bij de pilot Schoon Belonen slim gebruik van wat de gemeente al in huis heeft.

Om welke organisaties gaat het?

Jongen gooit zwerfafval weg in de SchilderswijkIn Den Haag wordt Schoon Belonen georganiseerd vanuit de 11 stadsboerderijen. Aan alle 11 kinderboerderijen zijn een aantal organisaties gekoppeld, zoals scouting, sportclubs en de naschoolse opvang. Maar ook mensen zonder werk. Scholieren, clubleden en andere wijkbewoners verzamelen zoveel mogelijk zwerfafval (flesjes en blikjes) en leveren de volle zakken in bij de bijbehorende stadsboerderij.

Initiatieven

Stadsboerderij Schildershoeve in de Haagse Schilderswijk organiseert iedere maand een opruimactie met de kinderen in de wijk. Daarbij worden nu ook PET-flessen en blikjes apart ingezameld. Voor de ingeleverde zakken krijgt men een beloning. Een nieuw initiatief is het kampioenschap blikjes pletten voor jongeren.

Gemeente Den Haag stemt de opruimacties van de kinderboerderijen af met bestaande activiteiten in de wijk.

Hoe werft Den Haag deelnemers?

De gemeente keek goed naar hoe de Schildershoeve haar bestaande netwerk succesvol kan inzetten. Het hoofd Stadsboerderijen heeft al nauwe contacten met scholen. Via zo’n tussenpersoon is de kans op succes een stuk groter. De aanpak werkt goed: na de eerste ronde sloten 10 Haagse onderwijsinstellingen zich aan bij de pilot.​

Hoe beloont Den Haag?

  • Iedere deelnemer krijgt een beloning van € 100 per jaar, ongeacht de resultaten.
  • Daarbovenop krijgt iedere school € 1,75 per volle zak.
  • Daarnaast maken scholen kans op de Gulden Klinker, een bestaande ‘participatieprijs’ in Den Haag. Wie 5 keer een opruimactie rond het eigen terrein houdt en 2 keer meedoet aan een gezamenlijke actie als de Keep it Clean Day komt daarvoor in aanmerking.
  • Een andere vorm van belonen is positieve aandacht: wie iets goed doet krijgt een mooi verhaal op het online platform Den Haag Direct.
  • Een nieuw initiatief is het kampioenschap blikjes pletten voor jongeren.

Den Haag stemt de beloningen af op wat er al is op dat gebied.

Meer weten over de aanpak van Den Haag?

Neem contact op met projectleider/Hoofd Stadsboerderijen Hans de Rijk.