Slim ontwerp: samenwerken voor een verpakkingsvrije toekomst

Delen

Het project ‘Slim ontwerp voor de preventie van zwerfafval’ helpt Nederland schoner te houden. Denk bij slim ontwerp bijvoorbeeld aan de dop die nu (soms) al vastzit aan de fles zodat die dop niet los in het milieu verdwijnt. Of aan waterijsjes waarvan je het lollystokje kunt opeten. Om via slim ontwerp zwerfafvalpreventie te stimuleren, werkt Nederland Schoon samen met het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV). Het project loopt van 1 mei 2018 tot 1 juli 2019.

Het doel van het project Slim Ontwerp is tweeledig:

  1. Verpakkingen al in de ontwerpfase aanpassen: bijvoorbeeld het vastmaken van die dop, het terugdringen van dubbele verpakkingen bij snoep, of het vermijden van apart verpakte rietjes.
     
  2. Het anders aanbieden van verpakkingen in winkels en horeca als het gaat om meeneemverpakkingen; bijvoorbeeld door de hersluitbaarheid te verbeteren, een bewuster beleid ten aanzien van de uitgifte van zakjes en servetten in te voeren of het inzamelen van To Go bekers.

Activiteiten

Tot medio 2019 werken NederlandSchoon en het KIDV samen aan de volgende activiteiten:

  • Onderzoeken welke onderdelen van verpakkingen het meest voorkomen én de meeste ergernissen oproepen in het zwerfafval;
  • In het najaar van 2018 een werksessie organiseren waar het bedrijfsleven, retail, horeca en experts kennisdelen en ervaringen uitwisselen over zwerfafvalpreventie via slim ontwerp en uitgifte van verpakkingen;
  • Met ontwerpbureaus twee voorbeeldprojecten starten rondom zwerfafvalvrije verpakkingen, in samenwerking met het (verpakkende) bedrijfsleven, retail en horeca;
  • In het voorjaar van 2019 een innovatie-prijsvraag organiseren via een hackathon (challenge) voor HBO-designstudenten en studenten gedragswetenschappen;
  • Het stimuleren van bedrijven en verpakkingsontwerpers om Slim Ontwerp toe te passen bij de ontwikkeling en uitgifte van verpakkingen. Onder meer aan de hand van een infographic voor ondernemers die het proces van de verpakkingsfabriek tot recycling visualiseert en inzichtelijk maakt waar én hoe door ondernemers zwerfafval voorkomen kan worden. 

Sponsoring

Het project is onderdeel van een breder programma van het verpakkende bedrijfsleven om zwerfafval terug te dringen. De kosten van het project worden gedragen door Stichting Afvalfonds