Zó voorkom je bijplaatsing in jouw gemeente

Delen

Van paraplu’s tot bankstellen en IKEA-dozen of gewoon vuilniszakken. Bijgeplaatst afval naast containers is een lastig probleem. Er is nu een stappenplan om dit probleem aan te pakken: Handreiking Voorkomen van bijplaatsingen.

Beslisboom uit de Handreiking Voorkomen van bijplaatsingen.
Deze handreiking biedt handvatten om bijplaatsing in jouw gemeente aan te pakken. In het eerste deel van de handreiking vind je een stappenplan met toelichting en in het tweede deel volgen de gedragsinterventies. In het document staat ook een handige beslisboom waarmee je in één oogopslag de kernpunten van de aanpak ziet. 

Het stappenplan in het kort

  • Inventariseer de hotspots.
  • Maak de basis in orde. Zorg voor schone en werkende containers
  • Communiceer helder. Denk aan duidelijke instructies op de containers en informatie op de gemeentewebsite.
  • Kijk opnieuw naar de hotspots. Welke probleemcontainers blijven over?
  • Neem gedragsmaatregelen. Laat bewoners bijvoorbeeld een container adopteren om het gevoel van eigenaarschap te verhogen of plaats borden met het gewenste gedrag bij de afvalbakken om een sociale norm te creëren.

Meer weten?

Wil je meer weten over het voorkomen van Bijplaatsingen? Lees dan het verslag van de introductietraining Voorkomen van Bijplaatsingen (2017) of neem een kijkje op de Kenniswijzer Zwerfafval

Meer weten over Bijplaatsingen?

De belangrijkste kennis, tools, tips en inspiratie over Bijplaatsingen vind je op de Kenniswijzer Zwerfafval.