Haal meer uit je zwerfafvaldata met Monitoring Basis en Plus

Delen

Ongeveer 50% van de Nederlandse gemeenten monitort hun zwerfafval. Nog te vaak gebeurt er weinig met de data die hieruit komen. Hierdoor ontbreekt een belangrijk inzicht in wat wel en niet werkt in de aanpak van zwerfafval. Veel gemeenten geven aan behoefte te hebben aan het vergelijken van monitoringgegevens en het uniform meten van zwerfafval. Om hieraan tegemoet te komen werkt Nederland Schoon aan een database waarin zwerfafvalmonitoring informatie wordt opgeslagen en toegankelijk gemaakt via het Zwerfafvaldashboard.

Monitoringinformatie kun je gebruiken om te sturen op je zwerfafvalbeleid en -aanpak. Het helpt je vragen beantwoorden voor je korte termijn beleid zoals: waar zitten de hotspots en waar plaats ik nieuwe bakken? Maar ook vragen voor je lange termijn beleid: welke gebiedstypen of regio’s zijn problematischer dan andere?

Monitoring Basis & Plus

Monitoren kost tijd, geld en mankracht. De meeste gemeenten lopen hier niet in over. Daarom biedt Nederland Schoon binnen het Gemeenteprogramma Zwerfafval de moduls Monitoring Basis en Plus, welke bekostigd kan worden uit de zwerfafvalvergoeding.

Je begint bij de basis: 
Je verricht een minimale inspanning om je centrum en restgebieden te meten. Feitelijk blijf je binnen deze module meten via de CROW meetlatten methodiek, maar je wordt hierin geadviseerd door Nederland Schoon en deelt je data. Je data worden veilig opgeslagen en je krijgt een eigen login voor het Zwerfafvaldashboard.

Je breidt uit met Plus:
Je verricht extra inspanningen op het vlak van zwerfafvalmonitoring in je gemeente. Je meet bijvoorbeeld ook op wijkniveau of gebiedstype of laat een belevingsonderzoek uitvoeren. Ook deze data deel je met Nederland Schoon. 

Handboek monitoring zwerfafval

In het Handboek Monitoring Zwerfafval vind je alle beschikbare informatie over het monitoren van zwerfafval. Met het Handboek monitoring zwerfafval kan elke gemeente gestructureerd zwerfafval monitoren.

Je leest welke gegevens je nodig hebt voor een goed inzicht in de je zwerfafvalsituatie. En wat je aan aanvullende metingen kunt laten doen voor verdere analyse. In het handboek staan ook praktische tips en adviezen.

 
MEER WETEN OVER SLIMMER SCHOONHOUDEN?

De belangrijkste kennis, tools, tips en inspiratie om slimmer schoon te houden vind je op de Kenniswijzer Zwerfafval.