Haal meer uit je zwerfafvaldata met Monitoring Basis & Plus

Delen

Ongeveer 50% van de Nederlandse gemeenten monitort hun zwerfafval. Nog te vaak gebeurt er weinig met de data die hieruit komt. Hierdoor ontbreekt een belangrijk inzicht in wat wel en niet werkt in de aanpak van zwerfafval. Veel gemeenten geven aan behoefte te hebben aan het vergelijken van monitoringgegevens en het uniform meten van zwerfafval. Om hieraan tegemoet te komen werkt NederlandSchoon aan een database waarin zwerfafvalmonitoring informatie wordt opgeslagen en toegankelijk gemaakt via het Zwerfafvaldashboard.

Monitoringinformatie kun je gebruiken om te sturen op je zwerfafvalbeleid en -aanpak. Het helpt je vragen beantwoorden voor je korte termijn beleid zoals: waar zitten de hotspots en waar plaats ik nieuwe bakken? Maar ook vragen voor je lange termijn beleid: welke gebiedstypen of regio’s zijn problematischer dan andere?

Monitoring Basis & Plus

Monitoren kost tijd, geld en mankracht. De meeste gemeenten lopen hier niet in over. Daarom biedt NederlandSchoon binnen het Gemeenteprogramma Zwerfafval de module Monitoring Basis & Plus, welke bekostigd kan worden uit de zwerfafvalvergoeding.

Je begint bij de basis: 
Je verricht een minimale inspanning om je centrum en restgebieden te meten. Feitelijk blijf je binnen deze module meten via de CROW meetlatten methodiek, maar je wordt hierin geadviseerd door NederlandSchoon en deelt je data. Je data wordt veilig opgeslagen en je krijgt een eigen login voor het Zwerfafvaldashboard.

Je breidt uit met Plus:
Je verricht extra inspanningen op het vlak van zwerfafvalmonitoring in je gemeente. Je meet bijvoorbeeld ook op wijkniveau of gebiedstype of laat een belevingsonderzoek uitvoeren. Ook deze data deel je met NederlandSchoon. 

Meer doen met je data?

De database en het dashboard bestaan bij gratie van de input van gemeenten. Wil je meer informatie halen uit je zwerfafvaldata én weten wat wij voor jou kunnen doen? Kom in 2019 naar één van onze regiobijeenkomsten.

  • Zwolle - 7 februari
  • Amersfoort - 11 februari
  • Haarlem - 12 februari
  • Eindhoven - 19 februari

Aanmelden kan via gemeenteprogramma@nederlandschoon.nl.