Leefstijlenonderzoek helpt het schoonniveau winkelgebieden bepalen

Delen

Mensen houden van schone winkelgebieden. Maar, wat de een vies vindt, vindt de ander nog acceptabel. Leefstijlenonderzoek helpt gebiedsbeheerders bepalen bij welk schoon-niveau de inwoners en bezoekers van een gebied tevreden zijn met hoe schoon het er is én biedt kansen om het beheerbudget efficiënter in te richten.

Schema met leefstijlen

Uit onderzoeken van NederlandSchoon is gebleken dat er een verband bestaat tussen het onderhoudsniveau, de tevredenheid en hoeveel geld men tijdens een bezoek uitgeeft. Wat men echter als ´voldoende schoon´ ervaart verschilt per individu en per groep. Om hierop grip te krijgen heeft NederlandSchoon samen met Waterpas onderzocht of er een relatie bestaat tussen het onderhoudsniveau, de tevredenheid en de leefstijl van de bezoekers.

Efficiënter beheer

Inzicht in het verband tussen beeldkwaliteitsniveau en leefstijlen is handig om te bepalen in hoe hoog je ambities moeten zijn om de buitenruimte schoon te maken. Met onderzoek naar de leefstijlen in het gebied kun je beter sturing geven aan het beheer. "Bij een correlatie tussen deze gegevens kan in de toekomst met BIG Data eenvoudig aangegeven worden welk beheerniveau het meest optimaal is voor een winkelgebied liggende in een gebied met een bepaalde leefstijl. Zo kunnen gebiedseigenaren sneller en eenvoudiger analyseren en signaleren dat een terugloop in inkomsten ligt aan een verkeerd beheerniveau,"aldus Willem van der Grinten, adviseur bij Waterpas. De beeldkwaliteit die nodig is voor het bereiken van de gewenste schoonscore verschilt per leefstijl. Als de ambities voor schoon in het gebied hoger liggen dan het gewenste schoonniveau van de gebruikers, dan kun je daarop sturen. Zo blijven mensen tevreden en bespaar je geld.

CROW beeldlatten

(De leefstijl (kleur) zegt iets over bij welk beheerniveau (afbeelding) men tevreden is.

Aanbevelingen

  • Hoe schoon wordt gewaardeerd verschilt per leefstijl. Voor alle leefstijlen geldt dat een hogere beeldkwaliteit tot een hogere waardering leidt.
  • Elk winkelgebied is trekt andere bezoekers en leefstijlen. Inzicht in leefstijlen helpt de klantverwachting duiden en het beheer hierop aanpassen. 
  • Met een schoon winkelgebied kun je veel ontevredenheid voorkomen. Maar, schoon kan de tevredenheid in positieve zin maar tot een bepaald niveau verbeteren. Met kennis van leefstijlen kun je uitzoeken wat je bezoekers écht belangrijk vinden én nog hoger scoren.
  • Met leefstijlen kun je op eenvoudige, laagdrempelige wijze de verwachtingen van bezoekers in kaart brengen. Gebruik het model om variatie in beheer, inrichting, het programma en de vormgeving van het gebied bespreekbaar te maken. 

Meer weten?

Lees meer over 'Leefstijlgericht beheer van winkelcentra' op de Kenniswijzer Zwerfafval. Direct aan de slag met leefstijlen? Neem dan contact op met Anne van Santen bij NederlandSchoon.