Samenwerken loont: zó werkt de 25-meter regel voor ondernemers

Delen

De 25-meter regel gebiedt ondernemers de omgeving binnen een straal van 25-meter van hun zaak schoon te houden. Maar het is voor handhavers lastig te bepalen waar het ene gebied ophoudt en het volgende begint. Dus worden alle ondernemers in één gebied aangesproken. Met de 25-meter regel poster kun je ondernemers in je omgeving aansporen om samen te werken aan schoon.

Infographic met uitleg over de 25 meter regel voor ondernemers.

Handhavers mogen optreden tegen horecagelegenheden die overlast van zwerfvuil binnen een straal van 25 meter rondom hun zaak niet voorkomen. Hierdoor kan een ondernemer niet alleen een boete krijgen voor verkeerd aangeboden huisvuil, maar ook voor zwerfafval binnen een straal van 25 metervan zijn zaak.

Met de 25-meter regel poster kun je ondernemers aansporen samen te werken aan schoon. Op de poster staan alle voordelen van een schoon winkel- of horecagebied uitgelicht. Je bestelt hem in de webshop voor € 1,-. 
 

Bestel de poster 
 

Praktijkvoorbeelden & tips

In de notitie 'De 25-meter regel. Achtergrond en toepassingen' vind je een aantal goede praktijkvoorbeelden en aanbevelingen om zelf aan te slag te gaan met een schone winkelomgeving.