Doen: sluit een overeenkomst over zwerfafval

Delen

Op het moment dat je buiten je schoolterrein schoonmaakt, krijg je te maken met andere partijen. In de meeste gevallen zal dit de gemeente zijn, maar soms is het ook nodig om afspraken te maken met de naast je gevestigde snackbar. Wie maakt welk deel van de straat schoon?

Een convenant sluiten is een slimme manier om je gemeente actief te betrekken in de aanpak van zwerfafval. In een convenant leg je de taakverdeling met de gemeente vast. Je kunt afspraken maken over het ophalen van zwerfafval, hoe vaak de straat geveegd wordt en welke rol de gemeente speelt in het schoonhouden van jullie straat. 

Download voorbeeldconvenanten