Schoon in het lespakket: De Beatrixschool gaat vol voor schoon

Delen

In het kader van ‘jong geleerd, oud gedaan’ organiseert de Beatrixschool ‘zwerfafval-les’ en excursies. Leerlingen en ouders ruimen iedere drie weken alle rommel in de omgeving op. De gemeente ondersteunt de school met materiaal en hesjes en geeft een kleine subsidie.

Leerlingen van de Beatrixschool in Culemborg tijdens opruimactie. Culemborg zet zich breed in voor de aanpak van zwerfafval. Medewerkers geven voorlichting, de gemeente ondersteunt veel opruimacties en werkt samen in zwerfafvalprojecten met verschillende scholen. Patricia van Brakel, adjunct-directeur van de Koningin Beatrixschool: “Wij hebben onze gezamenlijke afspraken gemaakt en ze vastgelegd in een convenant. Daarin staat dat wij met onze leerlingen de omgeving schoonhouden. In ruil daarvoor stelt de gemeente materiaal en een klein subsidiebedrag beschikbaar.”

Driewekelijkse ronde

Iedere drie weken gaat een andere klas de straat op met hesjes, prikkers en vuilniszakken. De ouderraad maakt het rooster en verschillende ouders begeleiden de klassen bij hun opschoonrondes.Patricia: “Het is een activiteit die iedereen elke keer weer als een feest ervaart. Je merkt dan dat het onderwerp echt leeft als je er actief mee bezig bent."

Leerlingen van de Beatrixschool Culemborg tijdens opruimactie.

Het goede voorbeeld

De Koningin Beatrixschool organiseert zelf excursies over de afvalproblematiek voor de bovenbouw. “Groep 5 brengt jaarlijks een bezoek aan de kringloopwinkel, groep 6 aan een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Met groep 7 en 8 gaan we naar een afvalverwerkingsstation.”

“Als school is het belangrijk het goede voorbeeld te geven”, zegt Patricia. “Het is ook belangrijk dat je kinderen zo jong mogelijk vertelt over het belang van recyclen en een schone omgeving. Daarom beginnen we al bij de eerste groepen met lessen over thema’s als afvalscheiding, de grondstoffenkringloop en de circulaire economie.”