"Afval hoort in de container, niet ernaast"

Delen

Hoewel minder mensen zich op straat begeven in deze tijden van corona, neemt het zwerfafval op sommige plaatsen vooral toe. Dat is niet zo verwonderlijk: thuiswerken en meer tijd binnenshuis spenderen levert immers meer huishoudelijk afval op en dit is ook het uitgelezen moment voor een grote opruiming en schoonmaak. Inzameldiensten hebben er hun handen vol aan. Er is namelijk niet alleen méér afval, maar het wordt ook steeds vaker op verkeerde wijze aangeboden. Naast de afvalcontainer bijvoorbeeld. Of soms zelfs midden op straat. En dat levert meer zwerfafval op.

Verschillende gemeenten trekken aan de bel. “Er is een toename van huishoudelijk afval dat niet ín, maar naast de container wordt geplaatst,” zegt Alex Klop, afdelingsmanager Directie Stadswerken gemeente Amsterdam. “Dit noemen wij bijplaatsingen. Dieren gaan hiermee aan de haal, zeker als de vuilniszakken niet goed afgesloten zijn. En dat levert weer meer zwerfafval op. We merken dat het zwerfafval nu ook op andere locaties ontstaat. Plekken waar het normaal stiller is, maar nu juist mensen samen komen. Hier zetten we ook extra reiniging in.”

Aanspreken en opruimen

 
Ook Joop Polfliet, manager Reiniging gemeente Rotterdam, ziet sinds de coronacrisis nieuwe uitdagingen in zijn stad: “De toename in huisvuil en grofvuil bedraagt hier 10 tot 30%. We spreken mensen op bijplaatsingen aan via social media, influencers en artikelen in de krant. Ook ‘nieuwe hangplekken’ als parkeerplaatsen hebben plotseling te maken met meer afval dan gewoonlijk. Normaal gesproken ruimen we daar één keer in de maand op; nu is dat bij mooi weer iedere avond nodig.”

Gedeelde verantwoordelijkheid


Het is duidelijk dat we gezamenlijk de verantwoordelijkheid moeten nemen voor dit nieuwe afvalprobleem. “Gooi het afval niet naast de container maar erin, en neem de zak tijdelijk mee naar huis als de container vol is,” aldus Helene van Zutphen, directeur van Nederland Schoon. “Plan vooruit: maak een afspraak met de gemeente voor het ophalen van grofvuil en houd in de gaten of het die dag ook daadwerkelijk wordt opgehaald. De inzameldiensten zijn in deze tijd ontzettend druk en doen hun uiterste best om al het afval op te halen. Alleen door samen op te trekken, zorgen we ervoor dat we allemaal van een zwerfafvalvrije, schone buitenruimte kunnen genieten.”

Zet Supporter van Schoon in

 

Via Supporter van Schoon creëer je meer bewustzijn rondom zwerfafval. Je activeert bewoners, bedrijven, buurtcentra, scholen en sportclubs op een inspirerende manier tot ‘schoon’ gedrag. Wat kun je doen? Geef invulling aan je eigen gemeentepagina. Promoot het adopteren van een schoongebied en maak gebruik van de materialen om actieve bewoners te ondersteunen.