Vijf manieren om afvalvoorzieningen optimaal te plaatsen

Delen

Voldoende en goed zichtbare afvalvoorzieningen zijn onmisbaar voor een schoon straatbeeld. Maar hoe plaats je afvalvoorzieningen zo optimaal mogelijk? Onderstaand vind je 5 tips voor het plaatsen voor afvalvoorzieningen.

Afvaleiland bij recreatiegebied Het Hulsbeek.

1. Kies een logische plek

Plaats afvalbakken op plekken waar mensen deze verwachten, op belangrijke looproutes, op wacht- en overgangslocaties en op plekken waar andere voorzieningen zijn (zoals een bankje of snoepautomaat).

2. Kies de juiste kleur

Kleur kan helpen de zichtbaarheid van een afvalbak te vergroten. Kleur kan echter ook een signaal geven, bijvoorbeeld over het type afval wat er in mag. Zorg ook dat de kleur een positieve associatie oproept, vermijd bijvoorbeeld een rode bak of rode letters omdat deze kleur vaak een verbod impliceert.

3. Denk ook aan de hoogte


De hoogte van de afvalbak of een hoog bord bij de bak kan de zichtbaarheid vergroten. Houdt daarbij rekening met je doelgroep. Een afvalbak bij een basisschool zal misschien lager geplaatst kunnen worden dan een bak in een park. De hoogte van de afvalvoorziening zegt ook iets over de weggooi handeling. Een afval tegel in de grond kan heel handig zijn, maar om mensen het juiste gedrag aan te leren kun je de tegel beter op een voet plaatsen. Dan gooit men het ten minste echt ergens in, in plaats van (alsnog) op de grond.

4. Communiceer via afvalvoorzieningen

Afvalvoorzieningen kunnen een goed communicatiemiddel zijn. Op de afvalbak kunnen afbeeldingen of teksten instructie geven over het weggooi gedrag, of dit gedrag belonen of bevestigen. Door de boodschap op de bak zelf, gaat men ook sneller de boodschap associëren met de weggooi handeling, waardoor het effect op gedragsbeïnvloeding groot kan zijn.

5. Wees consistent

Maak zo veel mogelijk gebruik van dezelfde soort afvalvoorziening. Dit bevordert de herkenbaarheid waardoor mensen de bak eerder zullen opmerken en daardoor beter zullen gebruiken.

Meer weten?

Wil je meer weten over het plaatsen van afvalvoorzieningen? Bekijk dan de volgende documenten op de Kenniswijzer Zwerfafval.