5 tips voor het gebruik van het corona-pictogram

Delen

Gedragswetenschapper Kees Keizer geeft 5 tips voor effectieve inzet van het nieuwe corona-pictogram.

1. Zet afvalbakken met het pictogram zo dicht mogelijk bij de plek waar mensen hun beschermingsmiddelen willen weggooien

Kees: “Hoe groter de afstand, hoe minder gemotiveerd mensen zijn om het afval op de juiste manier weg te gooien. Zet de bakken als dat mogelijk is bijvoorbeeld bij tramhaltes en bij de uitgang van winkelcentra.”

2. Zorg dat de afvalbak voor beschermingsmiddelen duidelijk zichtbaar is

Kees: “Een zichtbare, liefst opvallende bak wordt meer gebruikt. Voordeel is ook dat mensen anderen de bak zien gebruiken om hun handschoenen en mondkapjes weg te gooien, wat hen aanzet hetzelfde te doen. Mensen zijn geneigd elkaars gedrag te kopiëren.”

3. Zorg dat de omgeving en de afvalbak schoon zijn

Kees: “We gooien minder snel iets op de grond in een schone omgeving. Zorg dus als gemeente dat je zwerfafval zo snel mogelijk verwijdert, specifiek op plekken waar men handschoenen en mondkapjes uit- of afdoet. Reinig dan gelijk ook de afvalbak, want een schone afvalbak (zonder klep) wordt sneller gebruikt.”

4. Laat in je communicatie wenselijk gedrag zien

Kees: “Foto’s van mensen die keurig hun handschoenen in de restafvalbak stoppen, laten zien dat veel mensen dit gedrag belangrijk vinden. Dan ben je zelf ook sneller geneigd dit gedrag te vertonen.”

5. Zorg voor visuele duidelijkheid

Kees: “Het corona-afvalpictogram is van zichzelf al heel duidelijk, het is makkelijk te begrijpen en wordt door heel Nederland gebruikt. Dat haalt veel twijfel weg. Zorg dat het op een contrasterende achtergrond staat voor goede zichtbaarheid. Is er sprake van gescheiden afvalinzameling, plaats het pictogram dan op de juiste bak. Veel mensen willen graag ‘het juiste doen’; als dat onduidelijk is voor hen, zullen ze geneigd zijn de materialen ‘dan maar’ in hun jaszak te stoppen met het risico dat ze er later uitvallen.”

Materialen met het pictogram

In onze webshop vind je verschillende materialen met het corona-afvalpictogram en kun je open bestanden downloaden om het beeldmerk op andere manieren te communiceren.