Topsupport voor bottom-up initiatieven bij Krinkels

Delen

Hoe je als bedrijf je eigen Supporters van Schoon creëert: bij aannemersbedrijf Krinkels stimuleert de directie medewerkers om eigen opruim-initiatieven actief. Met tijd, budget en communicatieve ondersteuning, eigen medewerking en extra aandacht voor de positieve inzet.

Medewerkers van aannemersbedrijf Krinkels rapen zwerfafval op.

Krinkels voelt zich betrokken bij de samenleving. Medewerkers die maatschappelijk actief zijn krijgen hiervoor alle ruimte: in tijd, hulpmiddelen en met communicatieve ondersteuning. Initiatieven die de directie actief ondersteunt zijn bijvoorbeeld NL Doet, Boomplantdag en de Landelijke Opschoondag. 

Brede steun

Voor de Landelijke Opschoondag 2017 kreeg een initiatief van medewerker Esther Lammertink brede steun. De directie stuurde per mail een enthousiaste oproep om mee te doen naar alle vestigingen. Voor iedereen was een draaiboek en een persbericht voor lokale media beschikbaar. Uiteindelijk organiseerden medewerkers bij 6 van de 10 locaties een opruimactie met hun klanten.

Duurzame samenleving

Voor Krinkels is dit een van de manieren om bij te dragen aan een duurzame samenleving. De organisatie kijkt verder steeds opnieuw hoe ze dat op verschillende manieren kan ondersteunen. Niet voor niets zijn NederlandSchoon en Krinkels nu met elkaar in gesprek om met elkaar nog meer eigen opruiminitiatieven te stimuleren. Nog een mooi voorbeeld van de kracht van samenwerking.

Landelijke Opschoondag 2017

Met opdrachtgevers, klanten en lokale organisaties organiseerde Krinkels tijdens de Landelijke Opschoondag 2017 verschillende opruimacties in het hele land. Drie acties uitgelicht:
 

Tips van de directie

Marc Bolier, algemeen directeur van Krinkels BV, geeft deze 3 tips om de medewerkers van jouw bedrijf te motiveren om met eigen opruiminitiatieven en -ideeën te komen.

  • Bied concrete ondersteuning

    Sta open voor iedere idee en onthaal elk initiatief van een medewerker met open armen. Stel ook budget en tijd beschikbaar, zodat hij het idee kan uitvoeren. Vraag je medewerkers ook waarmee je ze kunt helpen.
  • Toon altijd je waardering

    Laat je medewerker weten dat je het initiatief waardeert. Zorg ook dat je als directie je gezicht laat zien tijdens een schoonmaakactie of beter nog: help mee! Vergeet je medewerker na de actie voor alle inspanningen niet te bedanken. 
  • Deel overal het enthousiasme

    Geef extra aandacht aan een initiatief via social media, nieuwsbrieven, het jaarverslag en de Supporter van Schoon-website. Zo voelen medewerkers zich nog meer gewaardeerd en kunnen ze ambassadeur worden voor andere initiatieven. Dit stimuleert weer het enthousiasme bij anderen.
MEER WETEN OVER OPSCHOONACTIES?

De belangrijkste kennis, tools, tips en inspiratie voor opschoonacties vind je op de Kenniswijzer Zwerfafval.