Toolkit Schoon Belonen

Gemeenten die met Schoon Belonen starten, zetten de eerste stap met deze toolkit. Ruim 70 gemeenten zijn al actief met Schoon Belonen: met deze zwerfafvalaanpak stimuleer je samenwerking en positieve gedragsbeïnvloeding via een collectief beloningssysteem.

Met de toolkit Schoon Belonen doorloop je handzame stappenplannen, leer je van best practices en bestel je opschoonmaterialen. Zo ontwikkel je een gedegen Schoon Belonen aanpak. De participatie van maatschappelijke organisaties, gezamenlijke opschoonacties en lesmaterialen, dragen bij aan bewustwording en een schone omgeving.

De inhoud

  • Werkbladen: ga zelf aan de slag met de Schoon Belonen aanpak. Met de werkbladen maak je een praktisch werkplan, zorg je voor in- en externe samenwerking en stimuleer je opschoonactiviteiten. De tips en checklists helpen om het proces bestuurlijk en praktisch goed voor de bereiden. Bekijk 
  • Schoon Belonen verhalen uit de praktijk: raak online geïnspireerd door ervaren gemeenten en cases over beloningssystemen. Bekijk
  • Infographics: geven een overzichtelijk beeld van hoe en waarom belonen werkt. Bekijk
  • Aanmelden: kan makkelijk online. Nadat je je gemeente hebt aangemeld als deelnemer, ontvang je persoonlijke inloggegevens. Nu kunnen de materialen uit de toolkit worden besteld zoals de speciale Schoon Belonen afvalbakken en communicatiemateriaal zoals gepersonaliseerde Schoon Belonen posters. Ook zijn voorbeelden van persberichten en deelnemersovereenkomsten beschikbaar. En met je eigen online gemeentepagina informeer je bewoners over de ambitie van de gemeente en de geplande opschoonacties. Bekijk

Goed om te weten

De online inspiratie- en werkbladen zijn gratis online toegankelijk. Na aanmelding als deelnemer zijn veel ondersteunende materialen kosteloos te verkrijgen. Voor de praktische uitvoering van dit lange termijn programma is een tijdsinvestering van de gemeente noodzakelijk. Hoeveel tijd hangt af van je doelen en het aantal samenwerkingspartijen. Om goed van start te gaan is een serieuze voorbereiding van enkele uren per week aan te raden. Je gemeente bepaalt zelf de mate waarin ondersteuning wordt geboden bij opschoonacties. Zodra (sport)clubs en scholen zijn aangehaakt en een start is gemaakt met opschoonacties, draagt regelmatige communicatie bij aan een succesvolle voortgang. Gemeenten bepalen zelf hoe zij vorm geven aan de collectieve beloning; in natura en/of in geld. Hiervoor kan de Zwerfafvalvergoeding worden ingezet.

Hoe verder?

Je kunt je direct en kosteloos voor Schoon Belonen aanmelden. Eerst nog wat meer informatie? Onze gemeenteadviseurs nemen graag de tijd om je vragen te beantwoorden.

Direct aanmelden

Of neem contact op met jouw gemeenteadviseur