Kennisbijeenkomst Winkelgebieden 2017: een terugblik

Delen

Hoe kun je met elkaar zorgen voor schonere winkelgebieden? Dat was de hoofdvraag voor de deelnemers tijdens de kennisbijeenkomst Winkelgebieden, half mei in Utrecht.

Tijdens de Kennisbijeenkomst Winkelgebieden van NederlandSchoon kwamen medewerkers van gemeenten en adviesbureaus, ondernemers, vastgoedbeheerders en centrummanagers samen om te spreken over schone(re) winkelgebieden en hoe deze te realiseren. Vier sprekers gaven een presentatie over uiteenlopende onderwerpen. Ze boden deelnemers praktische tips om zelf aan de slag te gaan en intensiever samen te kunnen werken aan betere oplossingen.  

Zoetermeer: afvalscheiding en snoeproutes

Om afvalscheiding in winkelgebieden te bevorderen heeft gemeente Zoetermeer in een pilot afvalbakken geplaatst voor 2 en 3 fracties. Zichtbaarheid stond hierbij centraal, net als aansluiting op de afvalscheidingssituatie thuis. Het winkelcentrum is schoner geworden met minder zwerfvuil. 
Van winkelcentrum De Leyens lopen snoeproutes van twee supermarkten naar een school in de buurt. De gemeente plaatste hier gekleurde afvalbakken met duidelijke stickers. Het was mogelijk om pmd en restafval te scheiden. Resultaat: minder zwerfafval, maar een vervuilde pmd-fractie.

 

Bureau Waterpas: kijken vanuit leefstijlen 

In opdracht van NederlandSchoon heeft onderzoeksbureau Waterpas een onderzoek uitgevoerd naar de relatie tussen het beheer en de beleving van de buitenruimte en de leefstijlen van de bezoekers. Hiervoor heeft Waterpas de leefstijlen-methodiek gekoppeld aan de CROW- normen. 

Inzicht in leefstijlen biedt gemeenten en vastgoedpartijen de mogelijkheid om beheeractiviteiten te sturen en efficiëntere inzet van het budget. Door de inrichting van openbare ruimte beter af te stemmen op de leefstijl van de primaire doelgroep neemt het gebruik van en de waardering voor deze openbare ruimte toe. Daarnaast wordt op die manier de identiteit van (winkel)gebieden versterkt.  

Bureau MRKT: schone warenmarkten

Nederland kent ruim 1.000 warenmarkten, vaak horen ze bij de mooiste en drukstbezochte plekken in de stad. Stedelijk adviesbureau MRKT heeft onderzoek gedaan naar ‘schoon’ op warenmarkten, met in het bijzonder aandacht voor de verschillende partijen en kernproblemen. 
Als ondernemers beseffen dat een schone markt aantrekkelijker is voor de consument en zorgt voor minder (schoonmaak)kosten, vergroot dit hun verantwoordelijkheidsgevoel. Bewustwording is hierbij van groot belang. In de optiek van MRKT liggen hierin de uitdagingen en oplossingsrichtingen. Hoe schoner de markt, hoe veiliger men zich voelt en hoe langer men blijft.

Bekijk het onderstaande filmpje en ontdek hoe Hengelose ondernemers samen zorgen dat hún markt schoon blijft. 

Amersfoort – maatschappelijke samenwerking 


Amersfoort heeft Stichting Matchpoint gevraagd om hun brede netwerk in te zetten voor een schone, zwerfafvalvrije omgeving. Matchpoint bemiddelt bij maatschappelijke projecten tussen het Amersfoortse bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en non-profit organisaties. Project Keischoon033 moet de bewustwording rond zwerfafval en schone winkelcentra vergroten. 3 projecten laten zien dat samenwerking veel nieuwe ideeën en positieve energie oplevert. Het leidt tot betere participatie van ondernemers en meer bewustwording bij consumenten. Zorg- en onderwijsinstellingen blijken verder vaak duurzaam betrokken te willen zijn bij schoonmaakacties.

 

24 MAART 2018 Landelijke opschoondag Één buurt Één missie Doe ook mee!