Strandbeheerdersdagen in teken van duurzaam ondernemen

Delen

Op 6 en 7 april j.l. vonden de Strand- en beheerdersdagen 2017 plaats. Gastplaats dit jaar was de gemeente Velsen. Ruim 100 ondernemers, afgevaardigden van overheden en natuurorganisaties en andere belanghebbenden kwamen hier samen op het strand, om ideeën en ervaringen uit te wisselen over onze kust 'als plek waar economie en natuur duurzaam samengaan'.

De Nederlandse kust is volop in ontwikkeling. Dit biedt op veel vlakken mogelijkheden, waarbij een schoon strand een belangrijk uitgangspunt is. NederlandSchoon stimuleert hierbij de samenwerking tussen alle relevante partijen rondom strandbeleid en –beheer. Daarom werden op 6 en 7 april de Strandbeleids- en beheerdersdagen georganiseerd, in samenwerking met Provincie Noord-Holland, Gemeente Velsen, de Blauwe Vlag, Rijkswaterstaat iov Infrastructuur en Milieu, milieu- en veiligheidsorganisatie KIMO en Strand Nederland. 

 

Programma & sprekers

De dagen stond in het teken van duurzaam ondernemen op en rond het strand. Er werd gesproken over ondernemerschap en projectontwikkeling in combinatie met een blijvend aantrekkelijke Nederlandse kust. Ook werd gezocht naar een gedeelde, constructieve visie op een duurzame toekomst. De sprekers deelden hiertoe hun persoonlijke en professionele ervaringen met ondernemerschap en publiek/private samenwerking. 

Presentaties nalezen

Er is ontzettend veel gezegd en besproken op 6 en 7 april. Wil je alles nog eens rustig nalezen? Of de informatie delen met iemand? Dat kan. We hebben alle presentaties hieronder voor je op een rijtje gezet:

Een schoon strand, daar houdt iedereen van

Alleen samen kunnen we een beweging in gang zetten die voor schonere stranden zorgt, nu en in de toekomst. Daarom wil NederlandSchoon zowel lokaal als landelijk partijen verbinden en begeleiden op het gebied van gedragsbeïnvloeding en samenwerking. Want voor een schoon strand is inzet nodig van iedereen. Gelukkig houdt iedereen van een schoon strand!  

 

" Iederéén houdt van een schoon strand. Bovendien heeft schoon een positief effect op het hele gebied.  Samenwerking tussen partijen, zowel privaat als publiek, is hierbij essentieel."

Helene van Zutphen | Directeur NederlandSchoon