Start maatwerkregeling Leusden

Delen

Deze maand is de maatwerkregeling vanuit de Landelijke Aanpak Zwerfafval van start gegaan in gemeente Leusden. Een expert geeft het burgerinitiatief Opgeruimd Leusden kosteloos ondersteuning bij de uitvoering van hun participatie-inspanningen.

Via de maatwerkregeling krijgt Opgeruimd Leusden een plan van aanpak om hun inspanningen voor meer bewonersparticipatie naar een hoger niveau te tillen. 

Van vaste groep

Op dit moment is in Leusden al een groep van 25 vaste vrijwilligers actief bij de aanpak van zwerfafval in en rond Leusden. Daaromheen zit een schil van mensen die af en toe bij initiatieven aansluit. Naast inwoners werken ook winkeliers mee aan een schone omgeving en zijn ze betrokken bij initiatieven als een schone Avond4daagse.

Naar lokale beweging

De bekendheid van Opgeruimd Leusden groeit dus langzaam, maar zeker. Toch willen de gemeente en initiatiefnemers kijken hoe je een echte lokale beweging kunt creëren met een groot en sterk netwerk van betrokken wijkambassadeurs. Doel is dat Opgeruimd Leusden meer in de hoofden van de inwoners komt en dat zij zich onderdeel gaan voelen van deze beweging.

Analyse en maatregelen

De participatie-expert vanuit de Landelijke Aanpak Zwerfafval gaat de komende weken met Opgeruimd Leusden aan de slag om de vraag zo concreet mogelijk te maken. Samen stellen ze vervolgens vast welke onderdelen essentieel zijn. Daarna bekijken ze vanuit een database met verschillende aanpakken welke maatregelen het beste aansluiten bij de gewenste eigen aanpak.

Ook (gratis) maatwerk voor gedrag, participatie of beleving?

Gemeenten kunnen nog (gratis) ondersteuning aanvragen via de Maatwerkregeling die vanuit de Landelijke Aanpak Zwerfafval is gestart. Je kunt hiermee kosteloos gebruik maken van de kennis en het advies door een expert op het gebied van gedrag, participatie en beleving. Aanvragen kan via zwerfafval@rws.nl