Sluit je aan

Wat wil je weten?

Heb je vragen over de website, over Nederland Schoon of over Supporter van Schoon? Bekijk hieronder onze veelgestelde vragen. Vind je daar je antwoord niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Nederland Schoon

Wij geloven dat het kan: Nederland in 2030 een schoon land, 100% vrij van zwerfafval. Samen met honderdduizenden vrijwilligers, gemeentes, bedrijven en scholen helpt Nederland Schoon zwerfafval te voorkomen en op te ruimen.

Nederland Schoon wordt gefinancierd door het Afvalfonds Verpakkingen. Bedrijven die in Nederland verpakte producten op de markt brengen, betalen een heffing (de afvalbeheersbijdrage verpakkingen) aan het Afvalfonds Verpakkingen. Het Afvalfonds Verpakkingen financiert hiermee niet alleen Nederland Schoon maar ook Nedvang, het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) en Statiegeld Nederland.

Nederland Schoon zet zich in om te zorgen dat nieuw zwerfafval wordt voorkomen en bestaand zwerfafval wordt opgeruimd. Dit doen we door met vele partijen samen te werken. We verbinden burgers, bedrijven en overheden en enthousiasmeren ze om mee te doen. We doen kennis op en delen deze. Ook stellen we onze campagnes en materialen beschikbaar aan wie zich wil inzetten voor een 100% zwerfafvalvrij Nederland.

Nederland Schoon werkt samen met bedrijven, gemeentes, overheden, milieuorganisaties en burgers. We worden allemaal met het (plastic) zwerfafvalprobleem geconfronteerd. We moeten het daarom samen oplossen en iedereen kan hier een bijdrage aan leveren.

Je vindt al onze programma’s en activiteiten terug op deze website. We hebben bijvoorbeeld verschillende aanpakken ontwikkeld om het zwerfafval terug te dringen. Elke aanpak richt zich op een bepaalde doelgroep of op een specifieke uitdaging. Zo is er bijvoorbeeld een aanpak voor het zwerfafval tussen de school en de supermarkt of snackbar: de Snoeproute. Op die route ligt vaak veel zwerfafval.  Met de Snoeproute-aanpak kun je de hoeveelheid zwerfafval halveren. Bekijk alle zwerfafvalaanpakken

Een schone omgeving is onbetaalbaar. Voor ons welzijn, maar meer nog voor het milieu. Daarom wil Nederland Schoon mensen bewust maken van de waarde van een schone omgeving. Dat doen we onder andere met een aantal grote campagnes. De meest bekende is wel de Landelijke Opschoondag. Dat is een dag aan het begin van de lente, waarop tienduizenden mensen de mouwen opstropen om zwerfafval te lijf te gaan. Ook World Cleanup Day, de wereldwijde opschoondag, en de aanpak van zwerfkapjes zijn voorbeelden van campagnes. Je vindt ze allemaal op de pagina campagnes.

Zwerfafval

Zwerfafval is al het afval dat op straat of in de natuur rondslingert. Het is bewust of onbewust door mensen weggegooid, achtergelaten of beland op plekken die daar niet voor bestemd zijn. Zwerfafval bestaat vooral uit sigarettenpeuken, kauwgom en verpakkingen (snoepwikkels, blikjes, flesjes en patatbakjes). Niet onder zwerfafval vallen: bladafval, onkruid, hondenpoep, graffiti en illegaal gedumpt bedrijfsafval in binnen- en buitengebieden.

Uit onderzoek blijkt dat zwerfafval negatieve effecten heeft op de gezondheid van mens en op de natuur. Een omgeving met veel zwerfafval is bovendien minder leefbaar. Omdat zwerfafval niet gerecycled wordt, leidt het tot onnodig verlies aan grondstoffen. En het opruimen kost de maatschappij veel geld.

Op de pagina zwerfafvalinformatie vind je informatie over bijvoorbeeld welke soorten zwerfafval er eigenlijk allemaal zijn.  Welke je het vaakst terugvindt op straat. En hoe lang het duurt voordat een weggegooide sigarettenpeuk of bananenschil is afgebroken.

Neem contact op met je gemeente. Veel gemeenten moedigen jouw werk als Supporters van Schoon aan, en ondersteunen je inzet graag door jouw ingezamelde zwerfafval op te halen.

Informatie over zwerfafval

De Kenniswijzer Zwerfafval is een initiatief van Rijkswaterstaat, de NVRD en Nederland Schoon. Het is hèt platform voor de aanpak van zwerfafval, waar inzichten en ervaringen rondom het voorkomen van zwerfafval worden gedeeld. Je vindt hier de meest recente zwerfafvalonderzoeken, actuele cijfers, stappenplannen en toolkits om direct mee aan de slag te gaan. 

Op 27 juni 2012 hebben het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Verpakkende Bedrijfsleven de Raamkomst Verpakkingen 2013-2022 ondertekend. Hierin is vastgelegd dat bedrijven niet alleen meer verpakkingsmateriaal gaan recyclen, maar ook de hele verpakkingsketen verduurzamen. Een van de afspraken in de Raamovereenkomst is dat jaarlijks 20 miljoen euro ter beschikking wordt gesteld aan gemeenten voor extra inzet op de preventie en aanpak van zwerfafval. Iedere gemeente kan deze Zwerfafvalvergoeding jaarlijkse aanvragen.

De VNG en het Afvalfonds Verpakkingen hebben afgesproken dat Monitoring Minimaal een voorwaarde is om in aanmerking te komen voor de Zwerfafvalvergoeding.

Daartoe moet een gemeente twee dingen doen: een vragenlijst invullen over het beleid en beheer op het gebied van zwerfafval én monitoringsgegevens aanleveren van minimaal één meetronde op 50 meetlocaties.

Iedere gemeente is uniek, ook in zijn zwerfafvalaanpak. Daarom biedt Nederland Schoon een gebalanceerd aanbod van extra maatregelen die passen binnen een gemeente. Dat verschilt van preventie tot oplossing, met harde én zachte maatregelen. Om als gemeente effectief te werken aan de aanpak van zwerfafval zet je de maatregelen los van elkaar of gecombineerd in. Zo kies je zelf welke ondersteuning het beste past bij het bestaande afvalbeleid en de aanwezige afvalvoorzieningen. 

Supporter van Schoon

Als Supporter van Schoon hou je een stukje van je buurt schoon, door mee te doen aan een opschoonactie in je buurt. Of door een eigen opschoonactie te starten. Alleen of samen, met je bedrijf, school, gemeente of de buurt.

Voor ieder schoongebied en voor iedere opschoonactie is er een aparte pagina op deze website waarop je de locatie, de eventuele actietijden en de naam van de initiatiefnemer vindt. Hier vind je - als de initiatiefnemer heeft aangegeven open te staan voor contact met andere Supporters - een knop met ‘Mail de initiatiefnemer’. Via het formulier meld je je aan.  

Je wordt Supporter van Schoon door een schoongebied of opschoonactie op onze kaart te zetten. Of door mee te helpen aan een schoongebied of opschoonactie van iemand anders. Meer weten? Kies in het menu voor Inspiratie & tips. Je kunt dan eenvoudig selecteren op welke manier jij je in wilt zetten voor schoon.

Wij zorgen dat je bericht direct als mailtje in de inbox van de initiatiefnemer belandt. In dat mailtje worden je naam en je e-mailadres gedeeld - en je bericht natuurlijk. Wij hebben vanzelfsprekend geen inzage in de inhoud van je bericht, en we gebruiken je gegevens ook niet voor iets anders dan het doorsturen van je mail. 

Je vindt de gratis materialen in de Supportershop onder Speciaal voor jou. Log hiervoor eerst in. 

Wil je laten zien dat je meedoet aan de Landelijke Opschoondag of World Cleanup Day? Of ben je een actie gestart? Dan kun je gedurende de campagne-periode diverse communicatiematerialen op die pagina’s downloaden.

Dat mag! Als je je inzet als Supporter van Schoon, mag je het logo gebruiken. Het Nederland Schoon logo kun je hier downloaden, het Supporter van Schoon logo hier.

Recycling en hergebruik

In 2021 is het statiegeld op kleine plastic flesjes ingevoerd. Vanaf 2022 betalen we ook statiegeld op blikjes. Nederland Schoon staat achter dit besluit. Echter, statiegeld alleen is niet de oplossing voor het zwerfafvalprobleem. Daarvoor is ook gedragsverandering nodig én samenwerking tussen gemeenten, (verpakkend) bedrijfsleven en inwoners.

De Europese Unie wil de hoeveelheid wegwerpplastic verminderen en zo de plastic soep – het plastic afval in zee – tegengaan. Hiervoor heeft de Europese Commissie de Single Use Plastic-richtlijn (SUP) opgesteld. Vanaf juli 2021 moet die richtlijn ingevoerd zijn in de regelgeving van alle EU-lidstaten. De maatregelen in de SUP-richtlijn hebben niet alleen betrekking op kunststof wegwerpplastic als petflesjes, wattenstaafjes en plastic zakjes, maar ook op bijvoorbeeld verloren vistuig. De datum waarop een maatregel ingaat ligt tussen 3 juli 2021 en 31 december 2024.  

Meer informatie over de invoering van de SUP-richtlijn vind je hier op onze website. Op de website van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken vind je ook een Beslisboom Single Use Plastics. Hiermee kun je voor verschillende verpakkingstypes beoordelen of deze onder de Single Use Plastics richtlijn vallen en of de verpakking voldoet aan de voorschriften uit de richtlijn.

Preventiemaatregelen coronavirus

Jouw gezondheid en die van anderen staat voorop. Ga je zwerfafval rapen? Lees voor je begint de veiligheidsadviezen goed door om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Bekijk voor de laatste maatregelen de website van het RIVM.

Mijn Account

Ga naar Account aanmaken. Vul je e-mailadres in en kies een wachtwoord. Vul je overige gegevens in en wacht op een bevestigingsmail. Je maakt je account actief door op de link in de bevestigingsmail te klikken. Je hebt nu officieel een eigen Supporter van Schoon account. Zet je een actie of gebied op de kaart? Dan maak je het account tijdens het aanmelden direct al aan.

Log in op je persoonlijke account en we sturen je direct een mail met een nieuwe activatielink. Weet je jouw wachtwoord niet meer? Maak dan hier een nieuw wachtwoord aan waarmee je meteen je account activeert.

Je kunt hier een nieuw wachtwoord aanvragen.

Log in op je persoonlijke account. Kies daar voor ‘Persoonlijke gegevens.’ Hier kun je eenvoudig al je gegevens aanpassen. Sla je wijzigingen op voordat je de pagina afsluit of verlaat.

Met een profielfoto springt jouw actie of gebied op de kaartpagina nog meer in het oog! Je kunt op 2 manieren een foto toevoegen:

 1. Zelf foto uploaden: log in op je persoonlijke account en klik op ‘Persoonlijke gegevens’. Bij ‘Profielfoto’ kun je een foto uploaden. Op ieder moment kan je die hier weer aanpassen.
 2. Facebook-profielfoto gebruiken: log in op je persoonlijke account en klik op ‘Account gegevens’. Klik op ‘Koppel Facebook’. Nu verschijnt je Facebook-profielfoto automatisch als jouw profielfoto op Supporter van Schoon. Je kunt dat hier ook weer ongedaan maken.

Log in op je persoonlijke account. Kies daar voor ‘Account gegevens.’ Onderaan deze pagina vind je de optie ‘Account verwijderen’. Let op: als je je account verwijdert dan verdwijnen daarmee automatisch al je acties, schoongebieden en andere gegevens definitief van onze website.

Schoongebied

Een schoongebied is een stukje van je straat, buurt of omgeving dat jij - alleen of met je bedrijf, school of vereniging - voortaan zwerfafvalvrij houdt. Hoe je het schoonhoudt en hoe vaak je dit doet, dat bepaal je uiteraard zelf.

Misschien wil je je gebied nog een keer aanpassen. Of vind je het leuk als andere Supporters je komen helpen. Dan is het handig wanneer je vanuit een persoonlijk account je gebied openbaar kunt maken én zo nodig kunt wijzigen. Ook voor het bestellen van (gratis) opschoonmaterialen in onze webshop heb je een account nodig. Een Supporter van Schoon account is gratis. Je gegevens worden voor niets anders ingezet dan het gebruik van de website zelf.

Klik in het menu op ‘Sluit je aan’ en kies voor Zet je schoongebied op de kaart. Zet nu in 4 stappen je schoongebied op de kaart: 

 • Vul de straatnaam of postcode in van het gebied dat je wilt schoonhouden. 
 • Klik op ‘Start met tekenen’ en teken jouw gebied af met je muis of touchpad. 
 • Geef je schoongebied een naam en selecteer het aantal deelnemers. Voeg eventueel een foto of logo toe, beschrijf wat je wilt gaan doen, en geef aan of je wilt dat andere Supporters van Schoon je komen helpen. 
 • Rond af door in te loggen of door een nieuw account aan te maken. Vergeet in dat laatste geval niet om je account te activeren via de bevestigingsmail. 

Ja, iedereen kan een schoongebied kiezen. Geef bij het aanmaken van het account aan dat het om een organisatie gaat. Behalve een naam kun je vervolgens ook een logo toevoegen. Van je club, school of bedrijf. Kies tot slot een wachtwoord dat je makkelijk kunt delen binnen de organisatie.

Je kunt pas tekenen wanneer je op de kaart hebt geklikt. Zo markeer je het beginpunt van je gebied. Teken daarna de lijnen rondom het gebied dat je wilt schoonhouden. De laatste lijn die je tekent moet uitkomen bij het beginpunt van het gebied.

Je schoongebied is pas zichtbaar op de kaart, wanneer je je Supporter van Schoon account hebt geactiveerd. Als het goed is heb je een mail ontvangen, met daarin een activatielink. De mail gemist? Check je spambox of reclamefolder. Log in op je persoonlijke account en we sturen je direct een mail met een nieuwe activatielink. Weet je jouw wachtwoord niet meer? Maak dan hier een nieuw wachtwoord aan waarmee je meteen je account activeert.

Ja, dat kan altijd. Bij het aanmaken van een gebied kun je de hoeken verplaatsen of opnieuw een gebied tekenen. Dit kan ook als je schoongebied al op de kaart staat. Log in op je persoonlijke account, ga naar 'Mijn gebieden’ en klik bij de naam van je gebied op 'Gebied wijzigen’. Aangemelde deelnemers krijgen automatisch een seintje dat het gebied gewijzigd is.

Dat kan. Log voor het verwijderen van je schoongebied in bij je persoonlijke account en ga naar 'Mijn gebieden'. Kies het gebied dat je wilt verwijderen.

 • Voor vrijwilligers: Schoonpakket met 1 paar handschoenen en 1 (sleutelhanger metrolletje afvalzakjes.  
 • Voor basisscholen: Schoonpakket Basisonderwijs met 1 Afvalkoffer voor basisscholen, 1 Zwerfafvalspel, 30 handschoenen en 1 rol vuilniszakken.  
 • Voor middelbare scholen: Schoonpakket Voortgezet Onderwijs met Schoon Challenge-lespakket en 5 afbraaktijdenposters A3.
 • Voor bso's: Schoonpakket BSO met 1 Afvalkoffer voor bso’s, 1 Zwerfafvalspel, 30 handschoenen en 1 rol vuilniszakken.  
 • Voor ondernemers: Schoonpakket Ondernemers met 1 raamsticker, 1 stoffer & blik en 1 flyer over de 25-meter regel. 
 • Voor verenigingen: Schoonpakket Verenigingen met 1 raamsticker en 1 stoffer & blik.

Je vindt de gratis materialen in de Supportershop onder ‘Speciaal voor jou’. Log hiervoor eerst in. 

Log in op je persoonlijke account. Daar kun je onder ‘Account gegevens’ eenvoudig aangeven dat je geen berichten wilt ontvangen van andere Supporters. Krijg je toch ongepaste berichten of spam in je inbox? Meld dit dan bij ons.  

Log in op je persoonlijke account. Ga naar ‘Mijn gebieden’ en klik bij je gebied op ‘Wijzigen’. Op de pagina van je schoongebied vind je boven een blauwe knop waarop staat ‘Alle deelnemers mailen’. Na klikken beland je op een formulier waarmee je alle aangemelde deelnemers in één keer hetzelfde bericht kan sturen. Dit bericht belandt dan als mailtje in hun inbox.  

Absoluut. Log in op je persoonlijke account. Ga naar ‘Mijn gebieden’ en klik bij je gebied op ‘wijzigen’. Onderaan de pagina kun je vertellen over jouw gebied en tot 5 foto’s uploaden. Vertel bijvoorbeeld over mooie ontmoetingen, gekke vondsten, gure weersomstandigheden en volle afvalzakken. Deel je pagina vooral ook op social media met #supportervanschoon. Zo kun je vrienden, familie en collega’s enthousiasmeren ook in actie te komen. 

Je kunt je verhaal later nog wijzigen of door een nieuw verhaal vervangen.

Opschoonactie

Een eenmalige actie waarbij je - alleen of samen met je buren, vrienden, collega’s of teamgenoten - je straat, buurt, park of het strand zwerfafvalvrij maakt.

Misschien wil je je actie nog een keer aanpassen. Of vind je het leuk als andere Supporters je komen helpen. Dan is het handig wanneer je vanuit een persoonlijk account je acties openbaar kunt maken én zo nodig kunt wijzigen. Ook voor het bestellen van (gratis) opschoonmaterialen in onze webshop heb je een account nodig. Een Supporter van Schoon account is gratis. Je gegevens worden voor niets anders ingezet dan het gebruik van de website zelf.

Kies een datum en tijd waarop je in actie wil komen. En, niet onbelangrijk, welk stukje buurt je wilt opruimen. Je kunt natuurlijk alleen aan de slag gaan, maar het is wel zo gezellig om meer mensen uit te nodigen. Doen er aan jouw opschoonactie meer dan 5 deelnemers mee? Dan kun je na het aanmelden van je actie een gratis opschoonpakket bestellen in de Supportershop.

Klik in het menu op ‘Sluit je aan’ en kies voor Maak een opschoonactie aan. Zet nu in 3 stappen je actie op de kaart: 

 • Vul de straatnaam of postcode in van je opschoonlocatie en laat weten waar je wilt verzamelen. 
 • Geef je actie een naam, vul de actiedatum en het tijdstip in en selecteer het aantal deelnemers. Voeg eventueel een foto of logo toe, beschrijf wat je gaat doen, en geef aan of je wilt dat andere Supporters van Schoon je komen helpen.  
 • Rond af door in te loggen of door een nieuw account aan te maken. Vergeet in dat laatste geval niet om je account te activeren via de bevestigingsmail. 

Ja, iedereen kan een opschoonactie organiseren. Geef bij het aanmaken van het account aan dat het om een organisatie gaat. Behalve een naam kun je vervolgens ook een logo toevoegen. Van je club, school of bedrijf. Kies tot slot een wachtwoord dat je makkelijk kunt delen binnen de organisatie.

Je actie is pas zichtbaar op de kaart, wanneer je je Supporter van Schoon account hebt geactiveerd. Als het goed is heb je een mail ontvangen, met daarin een activatielink. De mail gemist? Check je spambox of reclamefolder. Log in op je persoonlijke account en we sturen je direct een mail met een nieuwe activatielink. Weet je jouw wachtwoord niet meer? Maak dan hier een nieuw wachtwoord aan waarmee je meteen je account activeert.

Dat kan. Log voor het bewerken van je opschoonactie in bij je persoonlijke account en ga naar 'Mijn acties'. Kies de actie die je wilt bewerken en klik op 'Wijzigen'. Aangemelde deelnemers ontvangen automatisch een bericht dat de actie is gewijzigd.

Dat kan. Log voor het verwijderen van je actie in bij je persoonlijke account en ga naar 'Mijn acties'. Kies de actie die je wilt verwijderen.

In de Supportershop kun je de volgende materialen voor een opschoonactie bestellen: 

 • Basispakket: 10 paar handschoenen, 15 vuilniszakken, 10 bedanktkaarten en 4 raamposters 
 • Kinderpakket: 10 paar kinderhandschoenen, 15 vuilniszakken, 10 kinderhesjes, 10 diploma's en 4 raamposters 
 • Banier 
 • Supportersvlag 
 • Schepnet
 • Handihoop: ring waarmee je de afvalzak open kunt houden
 • Diverse varianten grijpers 

Meld je een opschoonactie aan met minimaal 5 deelnemers, dan kun je in de Supportershop het basispakket, het kinderpakket, de banier en de Supportersvlag gratis bestellen. Je moet hiervoor eerst inloggen. Je vindt jouw gratis producten onder 'Speciaal voor jou'. 

Het is helaas niet mogelijk om bij ons materialen te lenen. Gelukkig kan dit dichterbij huis meestal wel. Veel gemeenten maar ook milieucentra lenen vaak materialen zoals grijpers uit.

Er zijn verschillende manieren om deelnemers voor jouw actie te werven: 

 • Vink het vakje 'Ik wil graag dat andere Supporters van Schoon mee kunnen helpen bij mijn actie' aan als je je actie aanmaakt. Zo ziet iedereen dat hulp welkom is.
 • Vertel op je persoonlijke actiepagina jouw verhaal en deel wat leuke foto’s van bijvoorbeeld een eerdere actie of de plek waar je wilt gaan opschonen.
 • Deel je actie op Facebook, Instagram of andere social media en vraag om hulp.
 • Hang raamposters op, liefst op plaatsen waar veel mensen komen. Misschien mag de poster wel op het raam van de plaatselijke bakker.
 • App of mail je familie, vrienden en kennissen en vraag of ze komen helpen.
 • Maak een pamflet met een oproep en stop die in de brievenbus bij mensen in je buurt.
 • Kijk of er een oproep geplaatst kan worden op de gemeentepagina van je plaatselijke krant. 

Log in op je persoonlijke account. Daar kun je onder ‘Account gegevens’ eenvoudig aangeven dat je geen berichten wilt ontvangen van andere Supporters. Krijg je toch ongepaste berichten of spam in je inbox? Meld dit dan bij ons.  

Log in op je persoonlijke account. Ga naar ‘Mijn acties’ en klik bij je actie op ‘Wijzigen’. Op de pagina van je opschoonactie vind je boven een knop waarop staat ‘Alle deelnemers mailen’. Na klikken beland je op een formulier waarmee je alle aangemelde deelnemers in één keer hetzelfde bericht kan sturen. Dit bericht belandt dan als mailtje in hun inbox.  

Absoluut. Log in op je persoonlijke account. Ga naar ‘Mijn acties’ en klik bij je actie op ‘wijzigen’. Onderaan de pagina kun je vertellen over jouw actie en tot 5 foto’s uploaden. Deel je pagina vooral ook op social media met #supportervanschoon. Zo kun je eventuele deelnemers bedanken en ook jouw vrienden en familie enthousiast maken om Supporter van Schoon te worden.

Je kunt je verhaal op ieder moment nog aanpassen.

Helpen opschonen

Zoek op de kaart naar een opschoonactie of schoongebied bij jou in de buurt. Gebruik hierbij het filter ‘Acties om bij te helpen’. Bij alle acties en schoongebieden die getoond worden, is jouw hulp van harte welkom. Klik op de actie of het schoongebied, en geef aan dat je komt helpen.

Log in op je persoonlijke account. Ga naar 'Mijn gebieden' of 'Mijn acties'. Klik op de opschoonactie of het schoongebied waarbij je eerder je hulp hebt aangeboden en meld je af. De initiatiefnemer ontvangt een berichtje van je afmelding.

Landelijke Opschoondag

De Landelijke Opschoondag kun je zien als een gezamenlijke voorjaarsschoonmaak. Welke elk jaar in de derde week van maart plaatsvindt. Het is een dag waarop Nederlanders met hun buren, vereniging, de sportclub, school of hun collega's samen hun buurt schoonmaken. Hier lees je meer over de Landelijke Opschoondag, de 20e editie is op zaterdag 19 maart 2022.

World Cleanup Day

World Cleanup Day is de grootste opschoonactie wereldwijd en is jaren geleden ontstaan in Estland. Over de hele wereld doen er 180 landen mee aan World Cleanup Day. Plastic Soup Foundation is initiatiefnemer van World Cleanup Day, Nederland Schoon draagt hier graag aan bij. In 2021 waren er ruim 1.500 opschoonacties aangemeld en deden 41.000 vrijwilligers mee aan World Cleanup Day. Hier lees je meer over World Cleanup Day, de volgende editie is zaterdag 17 september.