Sluit je aan

Wij geloven dat het kan: Nederland in 2030 een schoon land, 100% vrij van zwerfafval. Belangrijk voor de dieren en het milieu, maar ook voor onze buurt, onze gezondheid en de veiligheid op straat. Dat betekent dat we ons afval weggooien en scheiden en grondstoffen hergebruiken. Schoon is normaal. Nederland Schoon zet zich in om iedereen te laten samenwerken: inwoners, gemeenten, bedrijven en de overheid.

Wij zijn Nederland Schoon

Nederland zwerfafvalvrij is onze missie. Dat lukt ons alleen als iedereen meedoet. Daarom zijn we een sociale beweging; dé aanjager om werk te maken van zwerfafval. We verbinden burgers, bedrijven en overheden. We inspireren door het delen van onze kennis, kunde en onze bewezen oplossingen. We faciliteren met de juiste opruimmaterialen en natuurlijk met onze beroemde groen-blauwe afvalbakken. En we activeren met campagnes waar je aan mee wil doen. Of je nu heel soms in je eentje, heel vaak met z’n allen of iets daar tussenin wil doen.

Zo komen we samen elke dag dichter bij onze droom; een land waarin we de rommel achter ons opruimen, waarin we op de juiste manier afval weggooien en kortom, waarin we doen alsof we thuis zijn. Nederland Schoon, dat zijn we samen want dat doen we samen.

Onze missie

In 2030 is Nederland 100% zwerfafvalvrij, doordat Nederland Schoon:

  • Relevante partijen verbindt, zoals inwoners, bedrijven en overheden
  • Kennis opdoet en deze deelt
  • Faciliteert in bewezen zwerfafvalaanpakken
  • Motiveert tot een bijdrage aan de norm van een 100% zwerfafvalvrij Nederland

We doen dit samen

Verbinden

Nederland Schoon wil samen met heel Nederland een eind maken aan zwerfafval. Daarom verbinden we inwoners, bedrijven en overheden.

Inspireren

We zijn expert op het gebied van zwerfafval. Met onze kennis, kunde en aanpakken willen we iedereen enthousiasmeren en inspireren.

Faciliteren en activeren

Wij zorgen voor opruimmaterialen en de beroemde groen-blauwe afvalbakken. En we zorgen dat je zin hebt om mee te doen. Een keer alleen, heel vaak in een groep of iets daar tussenin.

Meer over Nederland Schoon